Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøssum, Sølvi Marie Teigen
dc.date.accessioned2019-06-14T01:52:52Z
dc.date.available2019-06-14T01:52:52Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.date.submitted2019-06-13T22:00:19Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20014
dc.description.abstractBakgrunn: Fysisk aktivitet har i flere sammenhenger vist seg som positivt for den psykiske og fysiske helsen. Politiske føringer har de siste årene gitt mer oppmerksomhet til tilrettelagte aktiviteter for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. Studiens hensikt var å undersøke hvordan personer med psykiske lidelser opplevde å delta på tilrettelagte fysiske aktivitetstilbud med likesinnede. Spesielt gikk oppgaven i dybden på om de opplevde mestring, sosial støtte og motivasjon, og hva dette betydde for dem. Videre utforsket oppgaven barrierene for å delta på aktivitet, og hva deltagerne gjorde for å mestre dem. Materiale og metode: Datamaterialet ble samlet inn gjennom fire semi-strukturerte fokusgruppe intervjuer. Det var til sammen 18 informanter, hvor 14 var deltagere på aktivitetstilbud, og 4 var ledere på de samme tilbudene. For å analysere materialet ble det brukt tematisk analyse. Resultater: Studien fant at det sosiale fellesskapet der informantene fikk omgås med likesinnede i et støttende miljø, var viktig. Det kom også tydelig fram at opplevelsene av mestring var spesielt positivt, da det førte til bedring i den psykiske helsen. Disse to faktorene førte til motivasjon for å delta, som igjen førte til at de klarte å trosse barrierene. De opplevde barrierene var hovedsakelig psykisk og fysisk sykdom, transport og økonomi. Konklusjon: Studien viser, sammen med teori og tidligere forskning gjort på feltet, at fysisk aktivitet er positivt for personer med psykiske lidelser. Spesielt kommer det frem at sosial støtte og mestring, fører til motivasjon i den gjeldene gruppen.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjecthelsepsykologi
dc.subjectsosial støtte
dc.subjectmestring
dc.subjectpsykiske lidelser
dc.subjectFysisk aktivitet
dc.subjecthelsefremmende arbeid
dc.subjectpsykisk helse
dc.subjectmotivasjon
dc.title"Fysisk aktivitet; for jeg har sett hva det gjør med min kropp og hode" - En kvalitativ studie om hvilken påvirkning fysisk aktivitet har på psykiske lidelser
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-13T22:00:19Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel