Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJuvik, Cathrine
dc.date.accessioned2019-06-14T01:52:54Z
dc.date.available2019-06-14T01:52:54Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.date.submitted2019-06-13T22:00:20Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20017
dc.description.abstractSammendrag Den aldrende befolkning har blitt et globalt fenomen, dermed vil god helse blant de eldre være viktig for en sunn aldring. Kosthold har blitt sett på som en viktig faktor i henhold til en sunn aldring. Endringer gjennom livet kan påvirke mat valg og kostvaner. Denne studien utforsket eldre over 80 sine oppfatninger og praksis relatert til kostholds atferd og de faktorene som påvirker deres valg i senere liv. Det ble gjennomført semi-strukturerte dybdeintervju av seks eldre deltakere og 2 parintervju i Hordaland og Akershus i Norge. En både induktiv og deduktiv tilnærming gjennom tematisk analyse ble brukt der 8 grunnleggende tema og 4 organiserte tema førte til to globale tema som «matkultur» og «kilde til et langt liv». Funnen viste et samspill mellom de ulike delene av samfunnet i henhold til hva de eldre så på som viktigst for god helse og hvilken betydning kosthold hadde for dem. Studien viser sunn aldring gjennom eldre sine erfaringer kan være til nyttig kunnskap for å kunne gjennomføre helsefremmende tiltak i fremtiden, samtidig viser det at samfunnet er i endring og at det stadig vil være nye utfordringer. Styrker og svakheter kan knyttes til kvalitativ metodevalg, analyseprosessen, hva som ble gjort for å sikre kvalitet av studien og etiske overveielser.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectNøkkelord: Eldre mennesker
dc.subjectsunn aldring
dc.subjectkvalitativ metodologi
dc.subjectmatvaner
dc.titleKosthold, helse og langt liv «En kvalitativ studie av eldre sine opplevelse av kosthold og dens betydning for helse»
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-13T22:00:20Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel