Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Lars Peder
dc.date.accessioned2019-06-18T00:33:03Z
dc.date.available2019-06-18T00:33:03Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.date.submitted2019-06-17T22:00:45Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20171
dc.description.abstractDersom en oppsagt eller avskjediget arbeidstaker får rettens medhold i at oppsigelsen eller avskjeden var urettmessig, skal den etter hovedregelen kjennes ugyldig dersom arbeidstakeren har nedlagt påstand om det. Rettsvirkningen av ugyldighet er at arbeidsforholdet fortsetter som om opphøret ikke hadde funnet sted. Dersom arbeidstaker ikke har fortsatt i stillingen mens opphørstvisten verserte, innebærer det at vedkommende gjeninntrer i stillingen. I slike tilfeller kan imidlertid arbeidsgiver ha gått til ansettelse av en ny arbeidstaker i stillingen til den som ble oppsagt eller avskjediget. Da kan det oppstå spørsmål om hvordan konflikten mellom arbeidsgiver, den oppsagte/avskjedigete og den nyansatte skal løses. Oppgaven søker å besvare dette spørsmålet. I tillegg behandles spørsmålet om den oppsagte/avskjedigete må trekke den nyansatte inn i et ugyldighetssøksmål mot arbeidsgiver.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjecttrepartskonflikt
dc.subjectsøksmålsbetingelser
dc.subjectgjeninntreden
dc.subjectaml. § 15-12
dc.subjectOppsigelse
dc.subjectoppsigelse
dc.subjectavskjed
dc.subjecttvungent prosessfellesskap.
dc.subjecttvungent prosessfellesskap
dc.subjectaml. § 15-14
dc.subjectugyldighet
dc.titleTrepartskonflikter ved arbeidsgivers urettmessige opphør av arbeidsforholdet. En analyse av utvalgte materielle og prosessuelle spørsmål.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-17T22:00:45Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record