Show simple item record

dc.contributor.authorNorderval, Vilde Sandvoll
dc.date.accessioned2019-06-21T00:31:33Z
dc.date.available2019-06-21T00:31:33Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.date.submitted2019-06-20T22:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20302
dc.description.abstractFor studenter er det viktig å ha gode strategier for å lære, ikke bare i studiehverdagen men også for senere deltakelse i arbeidslivet. Innsikt i studenters bruk av læringsstrategier kan danne et grunnlag for utvikling av undervisning, slik at den på best mulig måte bistår studentene i deres utvikling av å lære å lære. Denne oppgaven er en kvantitativ pilotstudie som undersøker læringsmønstre blant førsteårsstudenter i biologi. Spørreskjemaet Inventory of Learning Styles (ILS) ble oversatt til norsk og benyttet. ILS tar sikte på å måle fire aspekter ved studenters læring: prosesseringsstrategier, reguleringsstrategier, læringssyn og læringsmotivasjon. Spørreundersøkelsen ble gjennomført av 64 studenter i et innføringsfag i biologi ved Universitetet i Bergen. Dette faget er obligatorisk for studenter ved fire ulike studieretninger: bachelor i biologi, havbruk og sjømat, lektorprogrammet i biologi og fiskehelse. De tre sistnevnte er profesjonsstudier. Resultatene indikerer at biologistudentene benytter seg av memoreringsstrategier, men at de også elaborerer og konkretiserer. Videre vitner resultatene om en høy yrkesrettet læringsmotivasjon, noe som kan tyde på et anvendelsesorientert læringsmønster. For studenter med et anvendelsesorientert læringsmønster er koplingen mellom teori og praksis viktig. En mulighet for videre studier er å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse med et større utvalg slik at det kan gjennomføres en faktoranalyse. Det kunne også vært interessant å undersøke om et anvendelsesorientert læringsmønster er like vanlig blant bachelorstudenter innen andre fagretninger. Forskjeller mellom bachelorstudenter og studenter ved profesjonsstudier ble også undersøkt. Resultatene viser en signifikant høyere skår på personlig interesse som læringsmotivasjon hos bachelorstudentene enn hos profesjonsstudentene. Et lite utvalg problematiserer generaliserbarheten, men funnene kan indikere at dette kunne vært interessant å undersøke videre. Reliabiliteten til den oversatte versjonen av Inventory of Learning Styles (ILS) ble også undersøkt. Her ble det avdekket flere problematiske deler av måleinstrumentet. Resultatene kan brukes til å utbedre den oversatte versjonen av ILS.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleLæring hos biologistudenter: En kvantitativ pilotstudie av læringsmønstre blant førsteårsstudenter i biologi
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-20T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i biologien_US
dc.description.localcodeBIO399K
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.subject.nus751999
fs.subjectcodeBIO399K
fs.unitcode12-60-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record