Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTveitnes, Sigrid
dc.date.accessioned2019-06-21T00:31:41Z
dc.date.available2019-06-21T00:31:41Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.date.submitted2019-06-20T22:00:13Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20314
dc.description.abstractFor insekter er kostnader assosiert med seksuell reproduksjon i stor grad knyttet til gametproduksjon, kurtise og egglegging. Investeringsmønster er ofte forskjellig mellom hunner og hanner, og seksuell konflikt over paringsfrekvens er vanlig, da optimal paringsrate normalt er høyest for hanner. Også for polygame insekt som overfører spermatoforer vil man finne seksuell konflikt over paringsfrekvens. Denne studien har vist at det i noen grad er mulig å kvantifisere reproduktiv investering ved å anvende en modellorganisme med kapitalt forplantningsmønster, flekket frøbille (Callosobruchus maculatus). Ved å manipulere hunn- og hannfrøbillers interaksjonsfrekvens gjennom eksponeringstid og kjønnsfordeling har effekten på vektutvikling og livslengde blitt studert. I alt ble fem behandlingsgrupper konstruert på bakgrunn av den antatte energetiske kostnaden forbundet med interaksjon- og paringsfrekvens. Behandlingsgruppenes kostnadsgradient bevegde seg fra individ uten interaksjonskostnad (isolerte uparede individ) til individ med høy interaksjonskostnad (som følge av kontinuerlig interaksjon med partnere under skjev kjønnsfordeling). Ved å studere vektutviklingen til de ulike behandlingsgruppene over en periode på 11 dager, i tillegg til å registrere livslengden til samtlige individ ble det funnet at individ med lav interaksjons- og paringsfrekvens (isolerte uparede individ) hadde lavest vekttap og økt overlevelse, mens høy interaksjon- og paringsfrekvens (kontinuerlig interaksjons med hunn- eller hanndominert kjønnsfordeling) førte til et høyt vekttap og lav overlevelse, for begge kjønn. De innhentede resultatene tydet på at hannfrøbiller med økt paringsfrekvens investerte mer i spermatoforproduksjon, mens hunnfrøbillens investeringsforskjell er blitt tolket til å basere seg på kostnader forbundet med egglegging, økt skadeomfang ved gjentatte paringer og å unngå uønsket seksuell oppmerksomhet.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectlivslengde.
dc.subjectvektutvikling
dc.subjectparingsfrekvens
dc.subjectCallosobruchus maculatus interaksjonsfrekvens
dc.subjectflekket frøbille
dc.subjectcapital breeder
dc.subjectReproduktiv investering
dc.subjectinteraksjonskostnad
dc.titleReproduktiv investering hos flekket frøbille, Callosobruchus maculatus. -Effekten av ulik interaksjonsfrekvens på hunner og hanners vektutvikling og livslengde.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-20T22:00:13Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i biologien_US
dc.description.localcodeBIO399
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.subject.nus751999
fs.subjectcodeBIO399
fs.unitcode12-60-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel