Show simple item record

dc.contributor.authorMendy, Marie Josephine
dc.date.accessioned2019-06-25T00:31:47Z
dc.date.available2019-06-25T00:31:47Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.date.submitted2019-06-24T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20399
dc.description.abstractStudien handler om studenters oppfatning om temaet lærerdyktighet: Hvorfor er det viktig å ha innsyn i hva elever tenker om læreres undervisningspraksis, og hvordan kan denne kunnskapen tas i bruk? Lærerdyktighet i ulike former er essensiell for elevers læring, og økt kunnskap rundt hvilke lærerkvaliteter elever foretrekker kan tenkes å bidra til økt undervisningskvalitet. Den overordnede problemstillingen er: Finnes det spesielle undervisningstiltak, undervisningsmetoder, eller andre karakteristikker ved biologilærere som gjør at de kan betegnes som dyktige undervisere?. Studien baserer seg på kvalitative intervjuer med fire biologistudenter ved Universitetet i Bergen. Resultatene fra studien viser at studentene hadde klare formeninger om hvilke kvaliteter som de verdsatte hos deres tidligere biologilærere. Studentene ga uttrykk for at dersom lærere hadde stor emnekunnskap og samtidig evnet å formidle denne kunnskapen med stort engasjement, så kunne det ha en innvirkning på læringsutbyttet hos elever. Videre kom det frem at studentene opplevde variasjon i undervisningen som positivt, og insinuerte at dette førte til mer engasjement og motivasjon i faget. Samtidig fortalte studentene at lærere som ga tilrettelagt oppfølging og kom tett innpå klassen hadde en innvirkning, både i undervisningssammenheng, men også i en relasjonell kontekst. Studentene ga også uttrykk for at det trengtes en balansegang mellom kontroll og varme fra lærerens side, altså at de foretrakk en autoritativ lærer. Studiens resultater gir bakgrunn for å stille spørsmål ved om læreres undervisningspraksis er for statisk, i den forstand at de samme undervisningsmetodene blir brukt gjentakende, uten noen form for nytenkning. Videre kan man også stille seg spørsmål om det det burde vært et større fokus rundt gunstige lærerkvaliteter i lærerutdanningen.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectlærerkvaliteter
dc.subjectelevlæring
dc.subjectbiologididaktikk
dc.titleStudenters oppfatning av hva det vil si å være en dyktig biologilærer: En studie av lærerkvaliteter, undervisningstiltak – og metoder som gjør at biologilærere kan betegnes som dyktige undervisere
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-24T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i biologien_US
dc.description.localcodeBIO399K
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.subject.nus751999
fs.subjectcodeBIO399K
fs.unitcode12-60-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record