Show simple item record

dc.contributor.authorFjær, Marte Andrea Davidsen
dc.date.accessioned2019-06-25T00:31:51Z
dc.date.available2019-06-25T00:31:51Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.date.submitted2019-06-24T22:00:13Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20403
dc.description.abstractSommeren 2017 ble det rapportert om store forekomster av pukkellaks over hele norskekysten. De ble observert over 230 elver, fordelt fra nord til sør i Norge. Den svartelistede pukkellaksen skapte raskt overskrifter med at en uønsket og potensiell smittebærer innvandret de norske elvene. Målsettingen med denne studien var å kartlegge parasitter (virus og eukaryote parasitter) hos voksne oppvandrende pukkellaks fra Hordaland. Det ble gjennomført disseksjoner og parasittundersøkelser samt tatt analyserprøver for å påvise visse bakterie-, virus- og parasittagens molekylært. Totalt ble 80 pukkellaks tatt fra tre elver i Hordaland (Etne, Guddal, Ekso) og undersøkt for mikro- og makroparasitter. Hjerte, nyre og gjelle prøver ble analysert for virale-, bakterielle og protist parasittinfeksjoner ved å bruke q-PCR. Pseudobrankie- og tarmprøver ble analyser for Parvicapsula spp. og Spironucleus spp. infeksjoner ved PCR. Myxosporidien Parvicapsula pseudobranchicola ble funnet i pseudobrankieprøver, lav prevalens (13%) og ingen sporer ble funnet ved mikroskopering av fargede pseudobrankie preparat. Spironucleus spp. ble ikke påvist. I gjelleprøvene var mikrosporidien Desmozoon lepeophteirii, og flagellater av slekten Ichthybodo vanlige (trolig I. samlonis). Virale infeksjoner (IPNV, ISAV, PMCV, SAV, IHNV, PRV-1) ble ikke påvist. I det totale prøvematerialet ble det tilsammen funnet 16 makroparasittarter, derav 2 ferskvannsparasitter og 14 marineparasitter. Noen larver av helminter ble identifisert ved bruk av LSU rDNA sekvenser. Parasittene som representerer parasittsamfunnet hos pukkellaks tatt i Hordaland var følgende; Copepodene Lepeoptheirus salmonis og Salmincola salmoneus, nematodene Hysterothylacium aduncum og Anisakis simplex, cestodene Clistobothrium sp. og Phyllobothrium sp. (Scolex pleuronectis A og B), Eubothrium sp. cf. crassum, Diphyllobotrium sp., Scolex bothriosimplex og trematodene Derogenes varicus, Lecithaster gibbosus, Hemiurus luehei, Hemiurus communis, Brachyphallus crenatus og metacercarie larvene Cryptocotyle lingua og Apatemon gracilis. Bortsett fra en parasitt som trolig smitter fisken på vei inn i fjorden (C. lingua), synes makroparasittforekomsten i pukkellaksen fra de tre elvene å være lik. Kjønn og størrelse hadde svært lite betydning på parasittmengden, men ankomsttid til elven kunne ha betydning. Parasittfaunaen var forholdsvis lik det som har blitt funnet tidligere i Russiske elver, bortsett fra nesten fravær av arten B. crenatus. Parasittsamfunnene er også svært lik hos atlantisk laks. Trolig foregår mye av veksten i beiteområder i åpent hav, hvor fisken får i seg lite parasitter. Dermed kan det meste av parasittene stamme fra oppholdet i estuarier som ungfisk, supplert med nyinfeksjoner fra vandringen mot kysten og elvene. Det ble ikke påvist virale infeksjoner, eller andre patogener som kan representere en trussel i oppdrett av atlantisk laks. Minst ¼ av fiskene var bærere av den zoonotiske parasitten Anisakis simplex.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titlePukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) tatt på Vestlandet. - Hvilke parasitter og infeksjoner bærer de på?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-24T22:00:13Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i fiskehelseen_US
dc.description.localcodeFISK399
dc.description.localcodeMAMN-FISK
dc.subject.nus759906
fs.subjectcodeFISK399
fs.unitcode12-60-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record