Show simple item record

dc.contributor.authorBerget, Jørgen Aasen
dc.date.accessioned2019-09-18T06:38:01Z
dc.date.available2019-09-18T06:38:01Z
dc.date.issued2017-06-13
dc.date.submitted2017-06-12T22:00:25Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20867
dc.description.abstractI begynnelsen av 2017 kom Helsedirektoratet med en ny pårørendeveileder hvor de løfter frem samarbeid og medvirkning mellom den offentlige og uformelle omsorgen. Samarbeid og medvirkning er viktig for å støtte pårørende og legge til rette for å opprettholde den pårørendeomsorgen som vi har i dag. Pårørende kan sees som et viktigere nettverk enn profesjonelle hjelpere. Studier viser at pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan oppleve sin egen situasjon som krevende. På samme tid er pårørende en betydelig ressurs og en viktig del av bedringsprosessen til brukere. Med bakgrunn i dette vil det være nyttig å forstå mer om pårørendes opplevelser og hva som gir god psykisk helse for folk som står nær personer med alvorlige psykiske lidelser. For å bidra til økt kunnskap omkring dette har jeg dybdeintervjuet 11 personer om opplevelsene deres av å være pårørende. Materialet har jeg analysert gjennom tematisk analyse. Funnene har jeg presentert gjennom tre temaer: 1) Psykisk helse som et relasjonelt fenomen 2) Maktesløshet 3) Mestringsstrategier. Det siste temaet omhandler relasjonell ivaretagelse, små hverdagslykker, et fristed, håp og stå-på-vilje. Å arbeide mer relasjonelt på et samfunnsplan og i helsevesenet foreslår jeg som implikasjoner. Det kan gjøres ved å skape møteplasser, tilby pårørendegrupper og arbeide mer familieorientert.en_US
dc.description.abstractIn the beginning of 2017 the Norwegian Department of Health released new guidelines on how to help close relatives of people with severe mental illness. These guidelines focused on cooperation and participation between close relatives of people struggling with severe mental illness and personnel, and institutions, providing healthcare. Research has shown that close relatives of persons with severe mental illness may experience poor physical and mental health themselves. However, close relatives can also be a resource and an important part of the recovery process of a person struggling with severe mental illness, as their lives are intertwined. It could, therefore, be helpful to further understand close relatives´ experiences and factors that they perceive as contributors to their own mental health. To illuminate the experience of good mental health, and contribute to knowledge on the topic, I have interviewed 11 people who have the experience of caring for a close relative who has been suffering from severe mental illness. I have analysed the material through using a thematic analysis. The findings are presented in three topics: 1) Mental health as a relational phenomenon 2) Feeling defeated 3) Strategies for mastery. The last theme includes a focus on relational care, everyday happiness, feeling free, hope and a just-do-it attitude. To work more relationally in the community and in health care I suggest groups for careers, family-oriented therapy and meeting places.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectbarn
dc.subjectfamilie
dc.subjectpsykisk helsevern
dc.subjectmestring
dc.subjectPårørende
dc.subjecthverdagsgleder
dc.subjectsøsken
dc.subjectforeldre
dc.subjectfamilierelasjoner
dc.subjectpsykiatri maktesløshet
dc.titleMellom maktesløshet og mestring: En kvalitativ studie av pårørendes perspektiv på god psykisk helse
dc.title.alternativeBetween Burden and Bravery: A Qualitative Study of Carers Experiences of Good Mental Health
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-12T22:00:25Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record