Show simple item record

dc.contributor.authorMyklatun, Lars Eirik
dc.date.accessioned2019-10-02T11:41:08Z
dc.date.available2019-10-02T11:41:08Z
dc.date.issued2019-09-28
dc.date.submitted2019-09-27T22:00:05Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/20892
dc.description.abstractEgg og larver av nordøstarktisk (NØA) torsk kan bli truet av eksponering for oljesøl dersom planene om å starte oljeutvinning i dens gyteområder utenfor kysten til Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) realiseres. Råolje inneholder polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som er kjent for å være toksiske for marine organismer, der den mest kjente virkemåten for toksisitet er igjennom ligand-aktivering av transkripsjonsfaktoren aryl hydrokarbonreseptor (AHR). I denne oppgaven ble aktiveringen av AHR-signalveien studert i tidlige livsstadier av torsk etter eksponering for råolje med og uten koeksponering med UV-bestråling. UV-bestrålingen simulerer sollyset om våren utenfor LoVeSe og kan innvirke på toksisiteten til råoljen. Uttrykningen av genene cyp1a, gmahr1a og gmahr2a ble målt kvantitativt med sanntids kvantitativ PCR (qPCR) fra ulike tidspunkter i eksponeringsperioden, og kvalitativt med helkropps in situ hybridisering (ISH) ved slutten- (4,5 dager etter befruktning (dpf)) samt ni dager etter eksponeringen ble avsluttet (3 dager etter klekking (dph)). Deformiteter som følge av eksponering ble målt i larver 3 dph. I tillegg ble det gjort analyse av endringer transkriptomet i form av RNA-sekvensering til torskeegg 4,5 dpf, etter 72 timers eksponering. Aktivering av AHR ble bekreftet ved at ekspresjonen av cyp1a økte med økende doser av råolje, og induksjonen av cyp1a ble opprettholdt i larver 3 dph. Koeksponering med UV-lys hadde en stimulerende effekt på oppreguleringen av cyp1a. Uttrykket av gmahr1a og gmahr2a hadde et isoformspesifikt vevsuttrykk, hvor gmahr2a var uttrykt i flest vev og viste en samlokalisering med uttrykket av cyp1a, mens gmahr1a-uttrykket var avgrenset til øyet i både embryo (4,5 dpf) og larve (3 dph), og overlappet ikke med cyp1a transkriptet. Funnene underbygger at en isoformspesifikk funksjon av Ahr-subtypene har evolvert i torsk, hvor gmahr2a tilsynelatende har en rolle som en xenobiotisk sensor og regulator av fremmedstoffrespons, og at gmahr1a kan ha en fysiologisk rolle som er viktig i utviklingen av syn og øye i tidlige livsstadier. Deformiteter hos larver 3 dph ble betydelig indusert av den høyeste dosen råolje (600 μg/l), men var nærmest fraværende i larver eksponert for lav dose (200 μg/l). UV-belyst råolje gav et særegent deformitetssyndrom som var forskjellig fra larvene eksponert for råolje under normal belysning. Nettverksanalyse av differensielt uttrykkede gener i råoljeeksponert torskeembryo 4,5 dpf viste anrikelse av reaksjonsveier blant annet knyttet til AHR-aktivering, muskelfunksjon og hjertesvikt. Resultatene fra denne oppgaven viser at eggestadiet til torsk er sensitiv for eksponering av lave råoljekonsentrasjoner med miljømessig relevant UV-bestråling. Dette kan resultere i toksiske utfall som inkluderer økt dødelighet og deformiteter hos torsk i tidlige livsstadier, samt sterk aktivering av AHR-signalveien.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpolysykliske aromatiske hydrokarbon
dc.subjectembryotoksisitet
dc.subjectPAH
dc.subjectcyp1a
dc.subjectGadus morhua
dc.subjectAHR
dc.subjecttorsk
dc.subjectRåolje
dc.subjectUV-toksisitet
dc.subjectaryl hydrokarbonreseptor
dc.subjectLofoten Vesterålen og Senja
dc.titleAktivering av aryl hydrokarbonreseptor (Ahr)-signalveien og lokalisering av ahr genuttrykking i tidlige livsstadier til Atlanterhavstorsk (Gadus morhua) etter eksponering for råolje
dc.title.alternativeActivation of the aryl hydrocarbon receptor (Ahr) signaling pathway and localization of ahr gene expression in early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua) after crude oil exposure
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-27T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgåve i biologien_US
dc.description.localcodeBIO399
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.subject.nus751999
fs.subjectcodeBIO399
fs.unitcode12-60-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record