Show simple item record

dc.contributor.authorPerander, Jon Martin
dc.date.accessioned2019-10-02T11:43:16Z
dc.date.available2019-10-02T11:43:16Z
dc.date.issued2019-09-21
dc.date.submitted2019-09-20T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20903
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om tragisk taushet: Taushet slik den manifesterer seg i en attisk tragedie, nemlig Aiskhylos’ Promethevs i lenker. Mens talekunst regnes som definerende for tragedien og dramasjangeren som sådan, er tausheten til sammenligning et lite utforsket område. Der de teoretiske undersøkelsene av fenomenet, mest kjent gjennom Walter Benjamins og Franz Rosenzweigs arbeid, sjeldent foretar nærlesninger av tragisk materiale, forsøker jeg, ved å lese Aiskhylos’ tragedie, å svare på spørsmålet om hva tragisk taushet faktisk er. Jeg foreslår at Promethevs’ taushet er tett knyttet opp til hans trass. I tragedien utvikles dette gjennom begrepet authadia: «selvnytelse» eller «trass». Jeg leser authadia som en etos, dog, en høyst særegen en. Mens etos i Aristoteles’ og Hegels poetikker og estetikker viser etos til et sted der tale og taushet slår over i sin motsetning, er authadia enten fullstendig taus eller for alltid talende. Jeg argumenterer for at talen slik vi finner den i Promethevs i lenker ikke bare gir etos til, men også benevner tragediens personer. Tausheten slik vi finner den i authadia setter på sin side i gang et metonymisk spill som motsetter seg entydig benevnelse. Dette relateres så til skyldspørsmålet. Mens omslaget fra uskyld til skyld kommer i stand gjennom tale, der en uskyldig etos forlates til fordel for en skyldig, foreslår jeg at den tause etosen befinner seg mellom de to. Jeg konkluderer med at den tragiske taushet, blant annet gjennom metonymi, avbryter tragediens benevnende og dømmende prosesser.en_US
dc.description.abstractThis thesis revolves around the question of tragic silence: Silence as it manifests itself within an attic tragedy, namely Prometheus Bound by Aeschylus. Whereas living speech and oratory are considered to be defining traits of tragedy and drama in general, the topic of silence remains a largely unexplored one, owing to its elusive and undefined nature. The theoretical elucidations of the problem, as seen in the works of Franz Rosenzweig and Walter Benjamin, are seldom seen to engage in close readings of tragic material. By way of reading Aeschylus’ tragedy, I seek to pose an answer to the question of what tragic silence, in fact, is. I suggest that Prometheus’ silence is closely connected to his defiance, a trait in which Rosenzweig observes the silence of the tragic hero as such. In Prometheus Bound this theme is developed through the concept of authadia – “self-pleasure” or “defiance”. I venture to read authadia as an ethos, though a most unique one. Whereas the Aristotelian and Hegelian poetic and aesthetic systems designates ethos as a place of transition between silence and speech, – a transition motivated by what is befitting or necessary to the dramatic situation – authadia is either completely silent or forever speaking. I argue that the process of speech found in Prometheus Bound bestows ethos as well as names upon the tragic personas. Conversely, the silence characteristic of authadia initiates a series of metonymies in which no definite name can be given. Such a silence is also pertinent to the question of guilt. While the transition from innocence to guilt is caused by speech, exchanging one ethos for another, it is unique to the silent ethos that it is suspended between the two. In conclusion, I propose that tragic silence, by way of metonymy, disrupts the processes of naming and condemnation.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectTragedie Taushet Aiskhylos Promethevs Etos
dc.titleTragisk taushet: Om den talende og tiende etos i Aiskhylos' Promethevs i lenker
dc.title.alternativeTragic silence: On the speaking and mute ethos in Aeschylus' Prometheus Bound
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-20T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeAllmenn litteraturvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-LITT
dc.description.localcodeALLV350
dc.subject.nus712103
fs.subjectcodeALLV350
fs.unitcode11-21-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record