Show simple item record

dc.contributor.authorUtkilen, Inga Breisnes
dc.date.accessioned2019-11-01T11:50:17Z
dc.date.available2019-11-01T11:50:17Z
dc.date.issued2019-11-01
dc.date.submitted2019-10-31T23:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20949
dc.description.abstractArbeidet tar for seg Byfjorden i Bergen, med fokus på hydrografi, strøm, utskiftnings og spredning av vannmasser. Fjordmodellen NorFjords160m er brukt til å se på både hydrografi og strøm, og sammenlignet med observasjoner tatt gjennom første halvår av 2019. I tillegg er partikkelspredningsmodellen LADIM brukt til å se på fordeling av utslipp i fjorden og overflatedrift i ulike værsituasjoner. Disse undersøkelsene viser at Byfjorden er preget av sterk strøm, spesielt i grenseområder som Vatlestraumen, Hjeltefjorden og Salhusfjorden. Resultatene viser også god utveksling av vannmasser med kysten utenfor, spesielt i lagene over terskeldyp. Simulering av overflatedrift viser at det er vanskelig å forutsi hvor en drivbane ender opp, men visse værsituasjoner og årstider har klarere mønster enn andre. Konsentrasjonsplot rundt utslippspunktene til Bergen kommune viser at mesteparten av partiklene forblir i nærheten av utslippet innenfor sin levetid. Spredning av partiklene varierer imidlertid fra måned til måned, noe som stemmer godt med observasjoner gjort av NIVA. Generelt viser resultatene at NorFjords160m fungerer godt til å beskrive mulige situasjoner og utvikling over lengre tid. På kortere tidsskala er usikkerheten større og modellresultatene kan ikke brukes prognostisk.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectstrøm
dc.subjectfjorder
dc.subjecthydrografi
dc.titleStrømforhold i Byfjorden i Bergenen_US
dc.title.alternativeCurrents in Byfjorden, Bergen
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-10-31T23:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i meteorologi og oseanografien_US
dc.description.localcodeGEOF399
dc.description.localcodeMAMN-GEOF
dc.subject.nus756213
fs.subjectcodeGEOF399
fs.unitcode12-44-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record