Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLemstad, Astrid Berg
dc.date.accessioned2020-01-23T03:47:39Z
dc.date.available2020-01-23T03:47:39Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2020-01-22T23:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21321
dc.description.abstractSmerte, søvnproblemer og atferd og psykologiske symptomer ved demens (APSD) er vanlig blant sykehjemspasienter med demens. Symptomene er ofte komorbide og kan utløse hverandre. Sykehjemspasienter med demens har høy risiko for ugunstige bivirkninger ved medisinbruk, og alternative ikke-farmakologiske behandlinger bør utvikles og forskes på. Lys synkroniserer døgnrytmen vår, og påvirker søvn og en rekke psykologiske og fysiologiske funksjoner også hos sykehjemspasienter med demens. Lysterapi er et ikke-farmakologisk alternativ for behandling av søvn og noen APSD, og kan indirekte ha effekt på smerte. Hensikten med denne hovedoppgaven var å undersøke smerte i et utvalg av sykehjemspasienter med demens. Effekten av lysterapi på smerte ble undersøkt, og assosiasjoner mellom smerte, søvn og APSD. Gjennom en «linear mixed model» analyse ble effekten av lysterapi over 24 uker på smerte undersøkt. Korrelasjonelle analyser ble gjennomført ved baseline (startpunktet) mellom smerte (Mobilization – Observation – Behaviour – Intensity – Dementia 2, MOBID-2), søvnproblemer (Sleep Disorders Inventory, SDI), depresjon (Cornell Scale of Depression in Dementia, CSDD), agitasjon (Cohen-Mansfield Agitation Inventory, CMAI), APSD (Neuropsychiatric Inventory – Nursing Home Version, NPI-NH), medisinbruk og demografiske variabler kjønn (sex) og alder. Det var ikke signitifkant effekt av lysterapi på smerte. Depresjon hadde en prediktiv effekt for smerte i «linear mixed model» analysen og var positivt korrelert på startpunktet. Smerte var korrelert med total medisinbruk, psykotropisk medisinbruk og følgende APSD variabler: total NPI-NH, vrangforestillinger, manglende hemning og eufori. Resultatene bekrefter smerte-depresjons dyaden funnet i andre studier. Det var overraskende at det var ingen assosiasjon mellom smerte og søvn, og agitasjon, men assosiasjoner mellom vrangforestillinger, manglende hemning og eufori noe som ikke er et konsistent funn i feltet. Mer forskning trengs for å undersøke smerte-depresjonsdyaden hos sykehjemspasienter med demens, særlig med ikke-farmakologiske behandlinger rettet mot nettopp smerte og depresjon.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titlePain and Bright Light Therapy in Nursing Home Patients with Dementia
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-22T23:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel