Show simple item record

dc.contributor.authorWesenberg, Agnete Catalina
dc.contributor.authorÅrseth, Sunniva
dc.date.accessioned2020-01-23T03:47:41Z
dc.date.available2020-01-23T03:47:41Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2020-01-22T23:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21323
dc.description.abstractNyere forskning viser at perfeksjonisme har økt over tid. Denne økningen er foreslått sammenhengende med blant annet en økning av kontrollerende og engstelig foreldrestil. På tross av at litteraturen i større grad har fokusert på konsekvenser fremfor årsak til perfeksjonisme, har foreldreatferd som forklarende utviklingsmodell fått et solid forskningsgrunnlag. Det er imidlertid noe uklarheter i empirien, da forskningen benytter seg av ulik operasjonalisering og konseptualisering av begrepet. Denne litteraturgjennomgangen har til hensikt å sammenfatte nyere forskning på sammenhengen mellom foreldreatferd og perfeksjonisme, og undersøke hvilken rolle foreldrene spiller i utviklingen av perfeksjonisme. I løpet av september 2019 ble litteratursøk foretatt i elektroniske databaser med hensikt å finne litteratur som belyser utviklingen av perfeksjonisme relatert til foreldre. På bakgrunn av inklusjons- og eksklusjonskriterier ble totalt 15 artikler vurdert som relevante og inkludert i litteraturgjennomgangen. Disse ble gruppert i konstrukter basert på typer av foreldreatferd. Litteraturgjennomgangen trekker frem grad og område av foreldreinvolvering som en mulig sentral årsak til utvikling av perfeksjonsime, uavhengig funn. Derav blir balanse av involvering foreslått som en underliggende mekanisme som går på tvers av de ulike konstruktene. Denne litteraturgjennomgangen kommer med en ny forståelse av hvordan foreldre påvirker utviklingen av perfeksjonisme.en_US
dc.description.abstractNew research indicates that perfectionism has increased over time and links this development to the co-occurring increment of controlling and anxious parenting behavior. The role of parenting in the development of perfectionism is unclear. The aim of this review was to establish the role of parental behaviour in the development of perfectionism. A search in different databases was conducted during the month of September 2019. Fifteen articles met the criteria of inclusion in the review. All the studies found a positive relationship between parental behaviour and development of perfectionism. This review categorised the parental behaviour in the constructs aversive parenting, parental control, parental expectation, neurotic parenting and family environment. The review found that the variations in ways parents are involved in their child’s life could be an operator throughout the findings, suggesting balance in parent involvement as an underlying mechanism in the relationship between parental behaviour and perfectionism. This review provides a new perspective for understanding how parents affect the development of perfectionism.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleForeldres påvirkning på utvikling av perfeksjonisme - en litteraturgjennomgang
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-22T23:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record