Show simple item record

dc.contributor.authorSætre, Vild Katrine
dc.contributor.authorJohnsen, Emma Hole
dc.contributor.authorNæs, Maria Isolde Wiig
dc.date.accessioned2020-01-23T03:47:45Z
dc.date.available2020-01-23T03:47:45Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2020-01-22T23:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21328
dc.description.abstractSeksuelle overgrep mot barn (CSA) er et folkehelseproblem og kan ha gjennomgripende konsekvenser på både individ-, familie- og samfunnsnivå, særlig i tilfeller av intrafamiliære overgrep. Støtte fra en ikke-overgripende omsorgsgiver har blitt foreslått som en beskyttelsesfaktor for utvikling av psykiske symptomer i etterkant av avdekking av CSA. Denne litteraturgjennomgangen har som mål å undersøke hvordan foreldrestøtte påvirker utviklingen av psykopatologi både på kort og lang sikt i etterkant av seksuelle overgrep i barndommen. Resultatene indikerer at foreldrestøtte kan motvirke utvikling av psykopatologi, men grad av sammenheng varierer mellom studiene. Resultatene fra litteraturgjennomgangen blir drøftet i lys av tilknytningsteori og Spacarellis transaksjonelle modell. Ulike faktorer som kan påvirke grad av støtte barnet får fra sine foreldre blir gjennomgått. Implikasjoner av funnene blir drøftet, som hvordan foreldrestøtte kan fasiliteres og dermed redusere psykopatologiske konsekvenser av CSA. Metodiske begrensninger identifiseres og drøftes.en_US
dc.description.abstractChild sexual abuse (CSA) is regarded a public health problem with pervasive consequences on both an individual, familial and societal level, particularly in cases of intrafamilial abuse. Support from a non-offending caregiver has been suggested to work as a buffer against the development of post-disclosure symptomatology in children. The purpose of this literature review is to examine how parental support affects the development of short- and long-term psychopathology in the aftermath of CSA. The results suggest that parental support can counteract the development of psychopathology, but the degree of significance is not consistent through studies. The results are discussed in the light of attachment theory and Spaccarelli´s transactional model. Factors that can affect the degree of support the child receives from its parents are identified. Implications on how to facilitate parental support, and thus reduce the psychopathological consequences of CSA, are proposed. Methodological limitations are identified and discussed.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectforeldrestøtte
dc.subjectikke-overgripende omsorgsgiver
dc.subjectpsykopatologi
dc.subjecttilknytning
dc.subjectSeksuelle overgrep i barndommen
dc.subjectemosjonell støtte
dc.titleSeksuelle overgrep i barndom: Betydningen av foreldrestøtte for utvikling av psykopatologi
dc.title.alternativeChild sexual abuse: The effect of parental support on the development of psychopathology
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-22T23:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record