Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMellingen, Mari Karoline
dc.date.accessioned2020-04-07T06:02:12Z
dc.date.available2020-04-07T06:02:12Z
dc.date.issued2019-12-10
dc.date.submitted2020-01-14T23:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21722
dc.description.abstractMasteroppgåva gjer greie for innhaldet i den nye definisjonen av «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd andre punktum, som trådde i kraft 1. januar 2019. Hovudsakleg tek oppgåva sikte på å skildre gjeldande rett etter lovendringa, men inneheld og ein gjennomgong av rettstilstanden før definisjonen trådde i kraft. I tillegg inneheld oppgåva ei rettspolitisk vurdering av rettstilstanden etter lovendringa, særleg med tanke på definisjonen sin verknad for bemanningsbransjen. Lovendringa sitt forhold til det nyleg vedtekne opplysningsdirektivet (EU 2019/1152) blir òg drøfta særskilt.en_US
dc.language.isonno
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectarbeidsmiljøloven § 14-9
dc.subjectbemanningsbransjen
dc.subjectfast ansettelse
dc.subjectreelt stillingsomfang
dc.subjectopplysningsdirektivet
dc.subjectdefinisjon
dc.subjectforutsigbarhet for arbeid
dc.titleDen nye definisjonen av «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven § 14-9: Innhald, rettsverknader og konsekvensar
dc.title.alternativeThe new definition of «permanent employment» in the Norwegian Working Environment Act § 14-9: Content, legal effects and consequences
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-14T23:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel