Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTunge, Anders Peder
dc.date.accessioned2020-04-07T06:30:30Z
dc.date.available2020-04-07T06:30:30Z
dc.date.issued2019-12-10
dc.date.submitted2020-01-14T23:00:41Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21767
dc.description.abstractSpørsmålet i avhandlingen er når terskelen for rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven av 2018 inntrer. I kapittel 2 ses det til opphavet og utviklingen av fenomenet hvitvasking, før de sentrale hensynene som gjør seg gjeldende på rettsområdet belyses. I kapittel 3 er temaet systemet i hvitvaskingsloven. Her vurderes det særlig hvordan undersøkelsesplikten i hvitvaskingsloven skal forstås relativt til direktivet, og videre hvordan undersøkelsesplikten i hvitvaskingsloven kan gi veiledning for den nærmere konkretiseringen av terskelen for rapporteringsplikt. I kapittel 4 tolkes og klargjøres rapporteringsplikten. Her reises det to særlige spørsmål. Først hvordan mistankekravet i rapporteringsplikten skal forstås. Deretter er vurderingstemaet hvilke situasjoner som kan tilsi den grad av mistanke at plikten til å rapportere oppstår.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectHvitvaskingsloven
dc.subjectrapporteringsplikt
dc.subjectrapporteringsplikten
dc.subjecthvvl. § 26
dc.titleTerskelen for rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven § 26.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-14T23:00:41Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel