Show simple item record

dc.contributor.authorKrüger, Viggo
dc.contributor.authorRisnes, Therese
dc.contributor.authorHøiseth, Thomas
dc.contributor.authorSand, Cecilie
dc.date.accessioned2020-05-22T10:26:48Z
dc.date.available2020-05-22T10:26:48Z
dc.date.issued2019
dc.PublishedKrüger VK, Risnes T, Høiseth T, Sand C. Musikkterapi og skoledeltakelse for ungdommer med barnevernsbakgrunn – en casestudie. Tidsskriftet Norges Barnevern. 2019;1-2:40-55eng
dc.identifier.issn0800-1014eng
dc.identifier.issn1891-1838eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22340
dc.description.abstractDenne artikkelen er en casestudie av et musikkprosjekt på ungdomstrinnet rettet mot ungdommer med barnevernsbakgrunn. Målet for prosjektet var å undersøke hvordan musikkterapi, med en tverrfaglig og tverretatlig målsetting, kan bidra til å bedre skolens psykososiale miljø og med det fremme elevenes skoletrivsel. Vi har intervjuet skoleansatte som forteller om sine erfaringer fra musikkprosjektet. Kvalitative funn inkluderer følgende temaer: musikkterapi fremmer relasjonsarbeid, frirom for opplevelse av mestring, medbestemmelse og samhandling og utfordringer med gjennomføring av musikkprosjektet. I drøftingen ser vi på musikkterapi som en helhetlig tilnærming til skolens forebyggende folkehelsearbeid der det felles målet er å bygge bro mellom individuelle og gruppeorienterte tiltak (Helsedirektoratet, 2019). Ut fra teorigrunnlag og analyse av data utledes tre musikkterapeutiske strategier som kan være retningsgivende for videre praksis- og forskningsutvikling innen feltet. De tre strategiene, kalt personorientert strategi, gruppestrategi og samhandlingsstrategi, gir musikkterapeuten varierte rollemønstre med tilhørende funksjoner.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherUniversitetsforlageteng
dc.titleMusikkterapi og skoledeltakelse for ungdommer med barnevernsbakgrunn – en casestudieeng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2020-01-18T10:02:32Z
dc.description.versionacceptedVersion
dc.rights.holderCopyright 2019 Universitetsforlageteng
dc.identifier.doi10.18261/ISSN.1891-1838-2019-01-02-04eng
dc.identifier.cristin1714029
dc.source.journalTidsskriftet Norges Barnevern
dc.relation.projectStendi AS


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record