Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØystese, Harald Melbo
dc.date.accessioned2020-06-24T05:34:57Z
dc.date.available2020-06-24T05:34:57Z
dc.date.issued2020-06-24
dc.date.submitted2020-06-23T22:00:41Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22885
dc.description.abstractFor å sikre at Norge også i fremtiden kan tilby en god offentlig helsetjeneste, er det viktig at ressursene utnyttes best mulig. Jeg har valgt å undersøke om nyttegraderte egenandeler kan frigjøre ressurser i helsevesenet. Egenandeler kan påvirke etterspørselen og finansiering av helsetjenester. Formålet med oppgaven er å undersøke om en differensiering av egenandeler etter nytte kan frigjøre mer ressurser til behandlinger med høy medisinsk effekt, og samtidig redusere kostnadene til behandlinger med lav eller manglende dokumentert medisinsk effekt. Økonomisk litteratur omtaler dette som nyttegraderte egenandeler. Det innebærer lave egenandeler for behandlinger med bevist høy medisinsk effekt i forhold til kostnadene, og motsatt. For å svare oppgavens problemstilling bruker jeg økonomisk teori, litteratur og tilgjengelig aggregert data om regional variasjon i operasjonstildelinger, utdanning, og inntekt. En utfordring er tilgang på datasett som gjør det mulig å gjennomføre økonometriske målemetoder, samt lite tidligere forskning i Norge. Det inkluderes derfor litteratur og aggregerte data fra tannhelsetjenesten i Norge, hvor kun behandlinger som er alvorlige og spesielt nødvendige, dekkes av staten. For å sammenligne effekter i det norske helsevesenet med økonomisk teori og litteratur utfører jeg en deskripriv analyse med utgangspunkt i tildelinger av meniskoperasjoner for pasienter over 50 år. Dette for å undersøke om tildelinger av behandlinger med usikker medisinsk effekt påvirkes av geografisk variasjon knyttet til pasientens helsetilstand, utdanning, eller inntekt. I tillegg analyseres refusjonertildelinger i tannhelsetjenesten for å undersøke om refusjoner påvirkes av geografi og utdanning. Resultatene fra analysen tyder på at nyttegraderte egenandeler kan være et supplement til bedre ressursutnyttelse i dagens helsesystem. Dette gjelder spesielt behandlinger hvor det er liten eller usikker medisinsk effekt i forhold til kostnadene. Samtidig viser analysen at det foreligger utilsiktede negative effekter ved å innføre nyttegraderte egenandeler. Spesielt er det utfordringer ved effekten utdanning og inntekt kan ha for mulighet til behandling, og dermed også helsenivå.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectRasjonering; Helsetjeneste; Tannhelsetjeneste; Egenandel; Betalingsvillighet
dc.titleNyttegraderte egenandeler: Frigjør det ressurser i helsevesenet?
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-06-23T22:00:41Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel