Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandve, Ingvild Verpe
dc.date.accessioned2020-06-26T04:30:58Z
dc.date.available2020-06-26T04:30:58Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.date.submitted2020-06-24T22:00:51Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23020
dc.description.abstractDenne oppgaven beskriver unge helsefagarbeideres arbeidshverdag og utfordringer knyttet til omsorgsutøvelse. Jeg har gjennomført ti intervjuer med helsefagarbeidere fra alderen tjue til trettien år, hvor fem av de arbeidet innen spesialisthelsetjenesten og fem av de arbeidet innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Livsløpsperspektiv blir brukt gjennomgående i hele oppgaven for å utheve problemstillinger som er særlig relevant for den livsfasen de unge helsefagarbeiderne befinner seg i. Oppgaven er delt inn i tre analysekapitler som tar for seg hindret etablering og uforutsigbar hverdag, omsorgsperspektiver og utfordringer og til slutt kjønn og etnisitet. Første analysekapittel ser på hvordan ufrivillig deltidsarbeid kan hindre etablering. Dette er sett i et livsløpsperspektiv for å fange opp sammenhenger mellom ufrivillig deltidsarbeid og den livsfasen informantene befinner seg i. Uforutsigbar hverdag blir analysert på bakgrunn av deltidsstillinger og informantenes jag etter ekstravakter. Andre analysekapittel tar i bruk omsorgsperspektiver, med særlig fokus på Kari Wærness sitt begrep omsorgsrasjonalitet. Omsorgsrasjonalitet er brukt i analysen av omsorgsutøvelse og informantenes skildring av pleie- og omsorgsarbeid. Her finner jeg at omsorgsarbeid fortsatt blir nedvurdert innenfor et medisinsk hierarki. Tredje analysekapittel tar for seg sammensetningen av kjønn og etnisitet. Dette blir diskutert i lys av en økende tilstrømning av etniske minoriteter og menn til yrket. Kapittelet diskuterer hvordan internalisert misogyni blant informantene reproduserer en nedvurdering av kvinnelige karakteristikker og hvordan norskhet er på toppen i et kompetansehierarki. Oppgavens empiri tilsier at omsorgsarbeid er nedprioritert og usynliggjort innen helsesektoren. Kari Wærness sitt begrep usynlig arbeid kan overføres fra hjemmet til helse- og omsorgssektoren (Wærness, 1978). Dette er på bakgrunn av en historisk devaluering av kvinnelig arbeid og et medisinsk hierarki som er særlig tilstede innad sykehusene, men også i rangeringen av arbeidssted med et skille mellom kommunal sektor og sykehusene. Ufrivillig deltid viser seg å spesielt ramme de unge helsefagarbeiderne, og stammer fra helsesektorens prioritering for en organisering som er til dels økonomisk motivert. Oppgavens fokus og design gjør den egnet til å belyse bakgrunnen for en stor og økende mangel i rekruttering av helsefagarbeidere, som forklares gjennom å beskrive utfordringene knyttet til hverdagen og omsorgsperspektivene de unge helsefagarbeiderne møter. Antall ord: 35 191en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectUnge helsefagarbeidere
dc.subjectomsorgsrasjonalitet
dc.subjectsosial omsorg
dc.subjectufrivillig deltid
dc.titleFremdeles usynlig: en studie av unge helsefagarbeideres hverdag og perspektiver på omsorg
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-06-24T22:00:51Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106
fs.subjectcodeSOS360
fs.unitcode15-11-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel