Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Melissa G.
dc.date.accessioned2020-07-01T04:48:20Z
dc.date.available2020-07-01T04:48:20Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.date.submitted2020-06-30T22:00:19Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23117
dc.description.abstractFormålet i denne masteroppgaven har vært å utføre en sosiologisk analyse av hva som gjør at noen menn og kvinner ønsker å være barnfri og hvordan dette oppleves av de barnfrie. Betegnelsen «barnfri» er ment å beskrive personer som ikke har fått barn og som heller ikke ønsker å få barn. For å få tilgang på de barnfrie sine erfaringer og opplevelser er det utført 8 kvalitative intervjuer av 3 menn og 5 kvinner (alder 38-54 år). Det har vært ønskelig å sammenlikne menn og kvinner for å se om det er kjønnsforskjeller som kommer til uttrykk i datamaterialet. Hovedspørsmålet i oppgaven er «hva er det som gjør at noen kvinner og menn ikke ønsker barn?». For å besvare oppgavens hovedspørsmål er det blitt utformet 3 ulike forskningsspørsmål: Hvordan har ønsket om å være barnfri utviklet seg gjennom informantenes livsløp? Hva motiverer og påvirker et ønske om å leve uten barn? Hvordan opplever informantene barnfrihet i dagens samfunn og er det forskjeller på bakgrunn av kjønn? Denne undersøkelsen finner at barnfrihet har utviklet seg gjennom ulike livsløpsprosesser blant informantene. Her har livssituasjonen (forhold knyttet til partnersituasjon og livsstil) en viktig betydning for utviklingen. Halvparten av informantene kunne vært åpen for å få barn dersom livssituasjonen hadde vært annerledes. Her har partnersituasjon en viktig betydning. Dersom samlivspartner hadde ønsket barn, eller hvis det hadde dukket opp riktig partner på riktig tidspunkt, kunne disse informantene vært åpen for å få barn. For de andre informantene kunne en annerledes livssituasjon i liten grad endret ønsket om å leve uten barn. Informantene har ulike motivasjoner for det barnfrie ønsket, men felles for alle er ønsket om å prioritere en «fri livsstil». Et ønske om et «fritt og fleksibelt» liv fylt med fritidsaktiviteter, reising og yrkesarbeid, blir betraktet som en viktig motivasjon for det barnfrie ønsket blant informantene. Betydningen av kjønn i denne undersøkelsen kommer til uttrykk i informantenes møte med sosiale omgivelser. Alle informantene opplever barnfrihet som et normbrudd, men opplevelsen av normbruddet kommer sterkere til uttrykk blant kvinnene enn mennene. Kvinnene opplever spørsmål og negative reaksjoner, er kritisk til egen kjønnsidentitet og opplever et press til å få barn i større grad enn mennene. Selv om informantene opplever barnfrihet som et normbrudd, er ikke dette nødvendigvis en negativ opplevelse. Informantene liker å bryte med normen å få barn og har formet sin egen mening i livet.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectfertilitet
dc.subjectbarnfrihet
dc.subjectfruktbarhetsatferd
dc.subjectfrivillig barnløshet
dc.subjectbarnløshet
dc.title"Jeg må ikke ha barn i livet mitt for at livet skal gi mening" En kvalitativ undersøkelse om barnfrihet blant menn og kvinner i Norge
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-06-30T22:00:19Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106
fs.subjectcodeSOS360
fs.unitcode15-11-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record