Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMørch-Lampe, Oscar Bjørnson Andersen
dc.date.accessioned2020-07-04T04:26:17Z
dc.date.available2020-07-04T04:26:17Z
dc.date.issued2020-07-04
dc.date.submitted2020-07-03T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23335
dc.description.abstractDe siste tiårene har det vært en enorm vekst i overlappende eierskap, som innebærer at konkurrerende bedrifter enten har eierandeler i hverandre, eller er eid i fellesskap av en eller flere aksjonærer. De konkurranseøkonomiske virkningene av dette er under debatt, og har skapt bekymring hos konkurransemyndigheter i både Norge, USA og EU. Her er det særlig spørsmålet om hvordan overlappende eierskap påvirker investeringene og konsumentvelferden som skaper bekymring. I denne oppgaven benytter jeg en teoretisk modell til å studere hvordan overlappende eierskap påvirker insentivet til å utføre produktinvesteringer. Mer konkret studerer jeg om overlappende eierskap kan ha positive effekter på insentivet til å investere i bedre produktkvalitet, og om produktkvaliteten kan øke så mye at det også stimulerer til økt konsumentvelferd. Jeg finner at velferdseffektene av overlappende eierskap avhenger av hvordan det påvirker marginalavkastningen på investeringene. Så lenge investeringene gir store nok spillovereffekter, viser jeg at marginalavkastningen, og dermed investeringsnivået og produktkvaliteten, øker. Forbrukerne har høyere nytte av konsum av produkter med høyere kvalitet, og så lenge overlappende eierskap øker produktkvaliteten tilstrekkelig mye, viser jeg at det også øker konsumentvelferden. Altså kan overlappende eierskap komme konsumentene til gode, til tross for at det reduserer rivaliseringen mellom bedriftene.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectKonkurranseøkonomi; Overlappende eierskap; Krysseierskap; Felleseierskap; Investeringer; Produktinvesteringer; Spillovereffekter
dc.titleKonkurranseøkonomiske implikasjoner av overlappende eierskap
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-07-03T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel