Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkjold, Hedda
dc.date.accessioned2020-08-03T12:28:59Z
dc.date.issued2020-07-08
dc.date.submitted2020-07-07T22:00:25Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23364
dc.description.abstractPankreas sykdom (PD) forårsaket av salmonid alfavirus (SAV) er en betydelig utfordring i norsk oppdrettsnæring. Å undersøke om forskjeller i fôrsammensetning før overføring til sjøvann kan påvirke sykdommens progresjon og utvikling er interessant både fra et fiskevelferds- og økonomisk perspektiv. Målet med dette masterprosjektet var å undersøke om optimalisering av fôr i ferskvannsfasen kunne øke robustheten og eller motstandsdyktighet hos atlantisk laks som ble smittet med SAV3 etter overføring til sjøvann. De tre gruppene av atlantisk laks (Salmo salar) ble fôret dietter med ulike nivåer av fettsyrer (FA) og aminosyrer, i tillegg til et kommersielt relevant fôr i en periode på 10 uker før overføring til sjøvann. To uker etter overføring til sjøvann ble fisken badsmittet med salmonid alfavirus subtype 3. Vekst, infeksjonsstatus og histologiske forandringer ble overvåket i prøveperioden på 56 dager etter eksponering (dpe) ved 5 prøvetakingspunkter (7, 14, 21, 35 og 56 dpe) for å konstatere eventuelle forskjeller i immunrespons mellom gruppene. Ved det endelige prøvetakingspunktet ble gentranskripsjon av muskelvev også undersøkt for å kartlegge potensielle forskjeller mellom gruppene. Resultatene antyder at kostholdet med et høyere innhold av aminosyrer (AA) hadde en gunstig effekt på vekst, mengde virus i hjertet og muskelpatologi. En annen implikasjon er at FA-dietten ser ut til å ha ført til uønsket utvikling i vekst. Testen avdekket ingen signifikante forskjeller mellom de forskjellige diettene med hensyn til transkripsjon av inflammatoriske og antivirale genuttrykk i muskelprøver. Resultatene indikerer at selv om gentranskripsjon i muskel ikke varierte betydelig på det testede tidspunktet, viser de samlede resultatene at kosthold sannsynligvis påvirket vekst og patologi. Ytterligere studier kan for eksempel undersøke om effekten skyldtes en spesifikk aminosyre i dietten. Denne masteroppgaven var en del av det FHF-finansierte prosjektet OptiNutr (nr. 901431), arbeidspakke nummer fire.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectPD
dc.subjectfish nutrition
dc.subjectSAV
dc.subjectpancreas disease
dc.subjectsalmonid alphavirus
dc.subjectbath challenge
dc.titleCan fresh water diets influence recovery in Atlantic salmon post-smolts after SAV3 challenge in sea water?en_US
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-07-07T22:00:25Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i fiskehelseen_US
dc.description.localcodeFISK399
dc.description.localcodeMAMN-FISK
dc.subject.nus759906
fs.subjectcodeFISK399
fs.unitcode12-60-0
dc.date.embargoenddate2021-06-03


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel