Show simple item record

dc.contributor.authorGade, Sascha Camilla
dc.date.accessioned2020-08-19T04:44:56Z
dc.date.available2020-08-19T04:44:56Z
dc.date.issued2020-08-19
dc.date.submitted2020-08-18T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23850
dc.descriptionRevised version: spelling errors corrected.
dc.description.abstractOppgaven er en studie av helleristningsfeltene i Hjemmeluft bukt i Alta i Nord-Norge. Det er det største helleristningsfelt registrert i Norge. Samtidig er helleristningsfeltet i Hjemmeluft også den eneste forhistoriske lokaliteten som er registrert hos UNESCO i Norge med følgende fem områder Hjemmeluft, Storsteinen, Kåfjord, Amtmannsnes og Transfarelvdalen. Lokaliteten har 3000 registrerte figurer. Siden registreringen hos UNESCO i 1985 har antall registrerte figurer doblet seg til 6000 fordelt på 10 felt med totalt 100 paneler. I oppgaven fokuserer jeg på elgmotiver i helleristningsfeltene fra sein-mesolittisk tid, 5000-4200 f.Kr, ettersom elgen er et gjentagende motiv i helleristningsfeltene i Hjemmeluft. Da jeg var i Hjemmeluft i forbindelse med feltarbeid, observerte jeg at elgmotivene forandrer form og uttrykk fra et felt til et annet. Samtidig varierer frekvensen av elgmotivene. På grunn av disse observasjonene har jeg følgende problemstilling i oppgaven: Hvilke mulige fortolkninger er det av helleristningene i Hjemmeluft, og kan de teoretiske tilnærmelsene i oppgaven bekreftes gjennom en komparativ analyse av elgfigurer i helleristningene? I 2010 publiserte Jan Magne Gjerde sin doktorgradsavhandling innen bergkunstforskning i Fennoskandia med en ny og banebrytende funksjonalitetsmodell. I funksjonalitetsmodellen hans fungerte bergkunsten i Alta som steinalderkart med referansepunkter til det omkringliggende landskap. Gjerde’s funksjonalitetsmodell brøt med en forskningshistorikk hvor fortolkninger har vært dominert av et perspektiv på bergkunst som en rituell handling i forbindelse med sjamanistiske reiser mellom dimensjoner og jaktmagi, andre nevneverdige tolkninger er bergkunst som gjenspeiler fortidsmenneskers kosmologi og sosiale strukturer. Det er vanskelig å vise til bergkunsten som steinalderkart. Det er mer sannsynlig at bergkunsten har vært fortidsmenneskers metode å fortelle om viktige livshendelser og om deres historie på. Funn av elgfiguriner fra andre steder enn Alta og elgmotiver i helleristninger i Alta viser at elgen har vært et viktig og mulig hellig dyr for fortidsmennesker, og frekvensen av elgmotiver kan vise til sosial og kulturell endring hos fortidsmenneskers samfunn som folkevandring og overgang fra jeger-sanker samfunn til husdyrhold. Elgmotivene i helleristninger viser at bergkunst og det mikro-topografiske landskap fungerer som et narrativ om forandringer i sosial struktur og kulturelle endringer.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectmicro-topography
dc.subjectRock art
dc.subjectcomparative study
dc.subjectthe elk motif
dc.subjectelk head staffs
dc.subjectlandscapes
dc.subjectelk figurines.
dc.subjectmesolithic
dc.subjectHjemmeluft
dc.subjectAlta
dc.titleThe Last Elk: A Comparative Study of The Elk Motif in Rock Art at Hjemmeluft Bay in Alta, Arctic Norway.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-08-18T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeArkeologi mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-ARK
dc.description.localcodeARK350
dc.subject.nus713306
fs.subjectcodeARK350
fs.unitcode11-22-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record