Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnevik, Tord Lauvland
dc.date.accessioned2020-09-16T04:58:11Z
dc.date.available2020-09-16T04:58:11Z
dc.date.issued2020-09-16
dc.date.submitted2020-09-15T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/24081
dc.description.abstractTidligere eksperimentelle studier har vist hvordan deltakere i Sosiale dilemma spill har heterogene preferanser for samarbeid. Et flertall av deltakerne viser en villighet til å prioritere fellesskapet fremfor seg selv, dersom andre deltakere viser den samme villigheten. Det er imidlertid uttrykt bekymring for om disse funnene er overførbare til den virkelige verden. Vil en deltaker vise samme adferd innen spillets ramme, som hun gjør utenfor? Og er adferden til spillets deltakere representativt for populasjonen som helhet? Ved å avdekke fordelingen av samarbeidstyper til deltakere (N=1017) i Norsk Medborgerpanel, en spørreundersøkelse med et tilnærmet representativt utvalg for den norske befolkningen, undersøker jeg hvordan samarbeidspreferansene er i Norge som helhet. Jeg studerer så om de avdekkede samarbeidstypene er korrelert med deltakernes oppgitte meninger og holdninger til et av de mest utfordrende sosiale dilemmaene verden står ovenfor i dag: klima- og miljøødeleggelsene. I tillegg tester jeg om deltakernes demografiske bakgrunnsvariabler og tillitsnivå er korrelert med deres avdekkede samarbeidstyper. Som i andre studier blir et flertall (63%) av deltakerne klassifisert som betinget samarbeidsvillige. 23% blir klassifisert som ubetinget samarbeidsvillige, mens 11% blir klassifisert som gratispassasjerer. Det å være ung, det å ha utdanning utover grunnskole og det å bo i en større by er assosiert med en statistisk signifikant lavere sannsynlighet for å bli klassifisert som gratispassasjer. I tråd med tidligere forskning finner jeg også at gratispassasjerene har et statistisk signifikant lavere tillitsnivå, sammenliknet med de andre samarbeidstypene. Gratispassasjerene har statistisk signifikant høyere sannsynlighet for å være skeptisk til eksistensen av menneskeskapte klimaendringer, og for å være uenig i at mennesker bør endre adferd for å bekjempe klimaendringene. Fangenes dilemma spillet ble gjennomført i runde 12 av den internettbaserte spørreundersøkelsen Norsk Medborgerpanel. Analysene av resultatene ble utført i programmene STATA 16.1 og Microsoft Excel 2016.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleDen Norske Typen. Sammenhengen mellom avdekkede samarbeidstyper; demografi, tillit og meninger om klima- og miljøspørsmål
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2020-09-15T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record