Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSundal, Louise-Mari Høie
dc.date.accessioned2020-10-03T08:30:29Z
dc.date.available2020-10-03T08:30:29Z
dc.date.issued2020-10-03
dc.date.submitted2020-10-02T22:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/24114
dc.description.abstractI 2016 varslet helseforetakets innkjøpsservice at legemiddelpriser på enhetsnivå skulle ansees som konfidensielle, og 12.mars 2019 ble et vedtak om fortsatt hemmelighold av enhetspriser vedtatt fra Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Konfidensialitet gjelder både i anbudskonkurranser med konkurrenter og monopolbedrifter. Fra teori og empiri viser transparente priser til motstridene effekter. Transparente priser kan resultere i økt konkurranse, men kan også føre til økt insentiv til prissamarbeid. I forhandlinger kan transparente priser føre til bortfall av rabatter, men til en større legitimitet ved prosessen og en bedre etterprøving av beslutninger. Empiriske studier utført i ulike markeder om effekten av økt transparens finner ikke et klart resultat for hvordan transparens påvirker konkurranseforholdene. Men empiriske studier utført i markedet for stenter av Grennan (2013) og Grennan og Swanson (2020) argumenterer for at pristransparens kan ha varierende effekter, betinget av hvilke faktorer som karakteriserer markedet som studeres. Legemiddelmarkedet består av få og store aktører, ofte med en høy grad av markedsmakt. Dette er faktorer som kan tilsi at konfidensielle priser kan være dempende på prissamarbeid. På en annen side kan økt prisinformasjon ved nyetablerte generikaprodusenter skape et mer effektivt marked ved at nye produsenter lettere kan orientere seg. Transperante priser kan føre til at priser flyter over landegrenser, og kan ha en uheldig effekt for lavinntektsland. En større etterspørrer ved multilateralt samarbeid mellom land, kan bidra til bedre forhandlingsevner og reduserte priser. En større etterspørrer kan derimot også føre til mer uniforme priser og svekket konkurranse. Oppgaven finner ikke en klar effekt til at konfidensielle priser i innkjøp av offentlige legemidler bidrar til reduserte legemiddelpriser, men argumenterer for at en løsning kan være å bruke konfidensielle priser i forhandlinger, og åpne priser i anbudsprosesser med flere konkurrenter.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectKonfidensielle priser
dc.subjectLegemidler
dc.titleKonfidensielle kontrakter ved offentlige innkjøp av legemidler
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-10-02T22:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.localcodeECON391
dc.description.localcodeMASV-SØK
dc.description.localcodePROF-SØK
dc.subject.nus734103
fs.subjectcodeECON391
fs.unitcode15-15-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel