Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, Anja Therese
dc.date.accessioned2008-11-10T08:23:55Z
dc.date.available2008-11-10T08:23:55Z
dc.date.issued2007-11-26eng
dc.date.submitted2007-11-26eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2854
dc.description.abstractDepresjon er et utbredt og økende helseproblem. Tilbakefallsprosenten er høy, og relativt mange har liten eller ingen effekt av tradisjonell behandling. Dette arbeidet drøfter utfordringen man har, både i forskning og i behandling, når det gjelder å utvikle mer effektfull og forebyggende behandling av depresjon. Oppgaven tar utgangspunkt iGilberts depresjonsmodell. Denne teorimodellen beskriver utvikling og opprettholdelse av depresjon og mulige innfallsvinkler til forståelse av depresjon. Sentralt i modellen står hypotesen om at depresjon har som funksjon å beskytte individet mot opplevd fare ved at nedarvede strategier og mekanismer toner ned positive affektsystem og øker personens sensitivisering overfor trusler og nederlag. Med bakgrunn i østlige religiøse og filosofiske tradisjoner er det utviklet flere ulike typer terapier med begrepene mindfulness og selvmedfølelse som fellesnevner, der målet er å fremme psykologisk helse gjennomselvomsorg, aksept og ikke-dømmende oppmerksomhet. I denne oppgaven blir mindfulness og selvmedfølelse beskrevet og oppgaven drøfter ut fra forskning om teknikker knyttet til disse begrepene kan medvirke til terapeutiske intervensjoner med formål å nedtone negative affekter og kognisjon i depresjon og stimulerer de positive affektsystemeneno_NO
dc.format.extent284041 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleMed utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjonnob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Klinisk psykologi: 262nob
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record