Show simple item record

dc.contributor.authorKvål, Monica Vaaland
dc.date.accessioned2008-11-10T13:26:11Z
dc.date.available2008-11-10T13:26:11Z
dc.date.issued2008eng
dc.date.submitted2008-04-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2893
dc.description.abstractThis paper presents an overview of literature regarding What Works" in criminal offender rehabilitation, with an emphasis on female offenders. Women in prison generally have another background and other criminogenic risk factors and general needs than males. These differences are important to consider when establishing an offender rehabilitation program that aims to be effective in reducing criminal behavior in female offenders. A discussion about the role of a prison is also presented, covering the tension between goals of both punishment and goals of rehabilitation within one institution. More specific, the role of the prison officers that implement most rehabilitation programs in Norwegian prisons today is discussed. The paper also presents a pilot study on a small Norwegian female offender sample to highlight the importance of a thorough structured and clinically based assessment. Such an assessment is needed to secure selection of responsive subjects to specific rehabilitation program. Because of the small sample findings cannot be generalized, but some general suggestions for future rehabilitation work are mentioned in the conclusion, amongst others: (1) counseling for the prison officers implementing the programs, (2) a total integration of all the What Works-principles, and (3) the use of adequate screening tools such as OASys.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven søker å gi et overblikk over deler av litteraturen rundt temaet "What Works" når det gjelder rehabilitering av kriminell adferd, med et særlig fokus på kvinnelige kriminelle. Kvinner under straff har ofte en annen bakgrunn, noen andre risikofaktorer og andre generelle behov enn menn. Disse forskjellene er viktige å vurdere når man utarbeider et rehabiliteringsprogram som tar sikte på å forebygge videre kriminell adferd. Et fengsels potensielt motstridende rolle som både rehabiliterende og straffende institusjon på samme tid diskuteres i oppgaven, i tillegg til fengselsbetjentens utfordringer og ressurser i arbeidet som den implementerende instans. Oppgaven presenterer også et feltarbeid som ble utført i et norsk fengsel med kvinnelige innsatte. Feltarbeidet ble gjennomført for å kunne si noe om viktigheten av å ha et omfattende, strukturert og klinisk basert vurderingsverktøy når det gjelder utvelgelse av deltakere, og valg av metode, i et påvirkningsprogram for kvinner. Funn fra feltarbeidet er ikke generaliserbare grunnet et lite utvalg, men under konklusjonen pekes det på noen viktige fokusområder i framtiden. Anbefalte fokusområder er blant annet bruk av en adekvat screening av deltakere, eksempelvis OASys, veiledning av betjenter og en bred oppfølging av kvinnene etter endt straffegjennomføring.no_NO
dc.format.extent718392 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKvinnernob
dc.subjectFengselnob
dc.subjectRehabiliteringnob
dc.subjectStraffnob
dc.subjectKriminogene faktorernob
dc.titleRehabilitering, straff og psykisk helse i fengsler - i et kvinneperspektivnob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nob
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record