Show simple item record

dc.contributor.authorVisnes, Karianneeng
dc.date.accessioned2008-11-17T10:03:53Z
dc.date.available2008-11-17T10:03:53Z
dc.date.issued2007eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3015
dc.description.abstractInfrastrukturen i Athen inngår som en del av byens rike kulturhistorie. Vei - og ledningsnett med undergrunnsbanens traséer kan leses som eksempler på historiske spor2. Arkeologiske spor vitner om at Athen har vært bebodd siden slutten av 7000 f.Kr3. Ekspansjon av metrobanens transportnett i byen ved overgangen til det nye millennium er tema for denne avhandlingen. Vi følger utvidelsene av de to nyeste linjene 2 og 3 ved å se nærmere på et utvalg fra metrostasjonene i sentrum, som åpnet i 2000. Etter at gjenstandene fra de arkeologiske utgravningene for Attiko Metro var gravd frem, ble de samlet, systematisert og utstilt på de nye metrostasjonene. I tillegg finnes det nye kunstneriske utsmykninger av transportrommet på undergrunnen. Et viktig moment for utstillingskonteksten har vært de materielle sporene av fortidens infrastruktur. De kan ses i lys av kulturlandskapet og den moderne topografien i byen. Formålet med denne undersøkelsen er å belyse sentrale aspekter ved stoppestedene på undergrunnen. Problemstillingen er todelt, og den vil primært ta for seg: 1. Metrostasjonene som ramme for utstillinger av artefakter i museumsmontre og 2. Lokalisering av stasjonsstedene slik de inngår som offentlige rom i byens topografi. Metrostasjonene i Athen med utstillinger kan betraktes som små muséer. De historiske lagene av byen har blitt avdekket for publikumsbetraktninger og andre reisende på metroområdet gjennom visninger i moderne gallerirom. Avhandlingen søker å finne svar på om de utstilte gjenstandene og utsmykningene i transitthallene på metroen kan betraktes som visuelle markører4 i det geografiske bylandskapet, og om det samme forholdet gjelder for stasjonsområdene. Vi skal se at både visuelle og auditive forhold inngår som viktige komponenter for passasjerenes romfølelse og evne til å ta seg frem i det underjordiske landskapet.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleSpor mellom fortid og fremtid De nye metrostasjonene i Athen som visuelle historiefortellinger i lys av byens utviklingnob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record