Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKlyve, Børge Samsonen_US
dc.contributor.authorWilliams, Ingeborgen_US
dc.date.accessioned2009-04-27T07:46:38Z
dc.date.available2009-04-27T07:46:38Z
dc.date.issued2009-04-27eng
dc.date.submitted2009-01-30eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3251
dc.description.abstractFlere potensielt dødelige sykdommer og syndromer kan behandles med kjemoterapi og strålebehandling. Etter hvert som behandlingsopplegget for disse pasientene blir bedre øker også langtidsoverlevelsen og dermed også grunnlaget for å undersøke potensielle bivirkninger som kjemoterapi og strålebehandling har. Denne litteraturstudien fokuserer på svært unge pasienter og har som formål å belyse hvilke seinvirkninger slik behandling har på utviklingen av permanente dentale strukturer. Det er inkludert et kasus med en pasient som har Hurler syndrom og som ble behandlet med høydoserte cytostatika i forbindelse med beinmargstransplantasjon da hun var 17 måneder. Vår studie av litteratur og kasus viser at det er klare og i mange tilfeller alvorlige dentale bivirkninger som kan relateres direkte til kjemoterapi og strålebehandling. De vanligste utviklingsforstyrrelsene er agenesi, mikrodonti, og avvikende rotutvikling. Man kan også finne hypoplasi og taurodonti. De fleste behandlede pasienter får dentale utviklingsforstyrrelser. Frekvens og type anomali avhenger av barnets alder og hvor langt tannutviklingen er kommet når behandlingen starter. En kan se at jo yngre barnet er ved kjemoterapi/strålebehandling, jo mer omfattende blir seinskadene. Dentale utviklingsforstyrrelser og følger av disse kan senere påvirke barnas livskvalitet. Det er derfor svært viktig med tett, livslang oppfølging av disse pasientene.en_US
dc.description.abstractMany potentially fatal diseases and syndromes can be treated with chemo- and radiationtherapy. This kind of treatment is improving the long-term survival rates of these patients. The present study is a literature study with focus on the late effects of chemo- and/or radiationtherapy on developing teeth in patients receiving treatment at young age. We have included a case describing a patient with Hurler syndrome, who underwent bone marrow transplantation at the age of 17 months with high-dose chemotherapy as pre-treatment. Our study shows that many adverse effects are directly related to chemo- and radiationtherapy. Studies have shown that chemo- and radiationtherapy at early age places the patients' permanent teeth at risk for disturbances in dental development. The most frequent disturbances of development are hypodontia, microdontia, root abnormalities, hypoplasia and taurodontia. Teeth exert a life-long influence on a human being and it is therefore important that these patients receive regularly long-term dental follow-up.en_US
dc.format.extent2371125 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleTannutviklingsforstyrrelser i det permanente tannsett som følge av kjemoterapi og strålebehandlingen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe author
dc.description.localcodeMAOD-ODONT
dc.description.localcodeOD3PROSJ98M
dc.subject.nus764106eng
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710nob
fs.subjectcodeOD3PROSJ98M


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel