Show simple item record

dc.contributor.authorLygre, Ragnhild Bentung
dc.date.accessioned2009-10-22T15:14:10Z
dc.date.available2009-10-22T15:14:10Z
dc.date.issued2009-04-15eng
dc.date.submitted2009-04-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3557
dc.description.abstractNyere forklaringsmodeller for terrorisme framstiller terrorisme som en prosess som består av flere ulike trinn eller stadier som leder mot det å bli en terrorist. Moghaddams "Staircase to Terrorism" (2005,2006) er en slik modell. Den har til hensikt å gi et rammeverk for å organisere nåværende psykologisk kunnskap og samtidig være til hjelp i forhold til fremtidig forskning på terrorisme. Målet med denne litteraturgjennomgangen er å gå gjennom denne modellen med tanke på nåværende empirisk forskning innen psykologi. De foreslåtte psykologiske mekanismene på hvert trinn i Moghaddams (2005,2006) modell vurderes i forhold til empirisk grunnlag og potensiell forklaringsevne i forhold til terrorisme. Resultatene fra denne litteraturgjennomgangen tyder på at de fleste teoriene som er aktuelle innenfor Moghaddams (2005,2006) modell støttes av empirisk evidens, men overgangene mellom de ulike trinnene er derimot ikke støttet av empirisk evidens. Det finnes også lite empirisk evidens som knytter de ulike prosessene direkte til terrorisme. Moghaddams (2005,2006) modell kunne ha bidratt til en etterlengtet komprimering av feltet som kan rette fokuset mot fremtidige forskningsområder. Resultatet av denne litteraturgjennomgangen tyder imidlertid på at trappemetaforen kanskje ikke er den rette metaforen for å fange terrorismefenomenet.en_US
dc.description.abstractNewer models in the field of psychological research on terrorism projects terrorism as a process, containing different steps or stages towards terrorism. Moghaddam's Staircase to Terrorism" (2005,2006) constitutes such a model, with the intent to provide a general framework within which to organize current psychological knowledge, and to help direct further psychological research on terrorism. The aim of this study is to review this model based on current empirical research in psychology. The proposed psychological mechanisms at each step in Moghaddam's (2005,2006) model is evaluated based on empirical justification and potential explanatory power for terrorism. The results from this literature review indicate that most of the theories linked to Moghaddam's (2005,2006) model are supported by empirical evidence. However, the transitions between the different steps are not supported by empirical evidence. The different processes which are thought to lead to terrorism, also lack empirical evidence linking them to terrorism. Moghaddam's (2005,2006) model, could have constituted an awaited compression of the field, which in turn could call attention to future areas of research. However, this literature review indicates that the staircase metaphor might not be the right metaphor for encapsulating the phenomena of terrorism.en_US
dc.format.extent526521 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleTerrorisme - en prosess? En litteraturgjennomgang av det empiriske grunnlaget for Moghaddams ”Staircase to Terrorism”eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279nob
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record