Show simple item record

dc.contributor.authorMoullec, Ingrid Angharad Jean Leen_US
dc.contributor.authorSeljestad, Ninaen_US
dc.date.accessioned2011-01-07T10:24:03Z
dc.date.available2011-01-07T10:24:03Z
dc.date.issued2010-02-01eng
dc.date.submitted2010-02-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4416
dc.description.abstractEnglish summary The aims of this pilot study were to assess the prevalence of fear of injections among 12-16 year olds, to estimate possible related conditions such as anxiety and lack of motivation for dental treatment, and at the same time to develop and test an instrument for measuring intraoral injection fear. The study was performed on a sample of 154 pupils between 11 and 15 years old, attending Skranevatnet School in Bergen. The data for the study was obtained from a questionnaire which was completed in the classrooms under our supervision and that of a teacher. The questionnaire contained 5 psychometric scales. Dental Anxiety Scale (DAS) and Dental Fear Scale (DFS) were used to measure dental anxiety. Injection phobia Scale (IS) and Blood phobia Scale (BS) were used to register the prevalence of Blood-Injury-Injection phobia (BII-phobia). The intraoral injection scale for children and adolescents was developed by our supervisors and their research group, in order to measure intraoral injection anxiety. Between 2 and 4 % of the pupils said that they had fainted while receiving an injection from a dentist, doctor or nurse. About 13 % of the pupils could be characterized as avoiders of dental anaesthesia, 6 % had a great fear of intraoral injections, 4.5 % had a great fear of injections in general, and 5.2 % had a high level of blood/injury anxiety. According to DAS, 7.8 % of the pupils were considered to have a high level of anxiety about receiving dental treatment, and according to DFS, 8.4 % had a high level of anxiety. The questionnaire developed to measure fear of intraoral injections (IOS) appeared to have a high level of reliability and validity. The question about fear of the needle prick being painful" scored the highest of all the questions on the scale. The girls scored significantly higher than the boys. There was a clear and statistically significant tendency towards decreasing levels of intraoral injection anxiety, with increasing age. There was a high correlation between the sum score from IOS and the sum scores from the two scales relating to BII-phobia (BS and IS) as well as the sum scores from the two scales relating to dental treatment fear (DAS and DFS). Children who showed a high level of intraoral injection phobia scored significantly higher on the other 4 psychometric scales. Conclusion: The prevalence of intraoral injection anxiety in this particular age group seems to be significant (about 6 %) and a large number of children (13 %) wish to avoid intraoral injections. There appears to be a connection between intraoral injection phobia, BII-phobia and fear of dental treatment. Children who wish to avoid intraoral injections are more anxious about receiving dental treatment and other injections, than the children who do not try to avoid them.en_US
dc.description.abstractSammendrag Formålet med denne pilotstudien var å kartlegge forekomsten av sprøyteskrekk i en populasjon av 12-16 åringer, registrere mulige relaterte tilstander som angst og motivasjon for tannbehandling og samtidig å utvikle og teste et måleinstrument for intraoral sprøyteskrekk. Studien ble utført på et utvalg av 154 elever i alderen 11-15 år på Skranevatnet skole i Bergen. Data til studien ble samlet inn ved hjelp av en spørreskjemapakke som ble utfylt i klasserommene under oppsyn av oss og en lærer. Spørreskjemapakken bestod av 5 psykometriske skalaer. Dental Anxiety Scale (DAS) og Dental Fear Survey (DFS) ble brukt til å kartlegge angst for tannbehandling. Injeksjonsfobi skalaen for barn (IS) og Blodfobiskalen for barn (BS) ble brukt for å kartlegge forekomsten av Blod-skade-injeksjonsfobi (BII). Intraoral injeksjonsfobiskala for barn og ungdom (IOS) ble utarbeidet av våre veiledere og deres forskningsgruppe for å måle angst for intraorale injeksjoner. Mellom 2-4 % av elevene svarte at de hadde opplevd å besvime i forbindelse med injeksjoner hos tannlege, lege eller helsesøster. Ca. 13 % av elevene kunne karakteriseres som unngåere av bedøvelse, 6 % med høy angst for intraorale injeksjoner, 4,5 % med høy angst for generelle injeksjoner og 5,2 % med høy angst for blod/skade. Høy angst for tannbehandling forekom blant 7,8 % av elevene i følge DAS og 8,4 % basert på DFS. Spørreskjemaet som ble utviklet for måling av intraoral sprøyteskrekk (IOS) viste seg å ha både høy reliabilitet og validitet. Spørsmålet om frykt "For at stikket skal være veldig smertefullt" scoret høyest på skalaen. Jentene scoret signifikant høyere enn guttene. Det var en klar tendens til synkende angst for intra-orale injeksjoner med økende alder. Det var høy korrelasjon mellom sumscore på IOS og de to skalaene om BII-fobi (BS og IS) så vel som de to skalaene om angst for tannbehandling (DAS og DFS). Barn som ble karakterisert med høy intraoral injeksjonsfobi scoret signifikant høyere på de fire andre psykometriske skalaene. Konklusjon: Forekomsten av høy angst for intraorale injeksjoner i den aktuelle aldersgruppen ser ut for å være betydelig (ca. 6 %), og mange (ca. 13 %) ønsker å unngå slike injeksjoner. Det ser ut for å være en sammenheng mellom intraoral injeksjonsfobi, BII-fobi og angst for tannbehandling. Barn som ønsker å unngå bedøvelsessprøyte har høyere angst for tannbehandling og angst for injeksjoner enn de som ikke ønsker å unngå.en_US
dc.format.extent231942 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSprøyteskrekknob
dc.titleSprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 årnob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe author
dc.description.localcodeOD3PROSJ/05
dc.description.localcodeMAOD-ODONT
dc.subject.nus764106eng
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805nob
fs.subjectcodeOD3PROSJ/05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record