Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAannø, Torkjell Reistad
dc.date.accessioned2011-05-04T11:36:25Z
dc.date.available2011-05-04T11:36:25Z
dc.date.issued2010-11-24eng
dc.date.submitted2010-11-24eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4737
dc.description.abstractMindfulness- and acceptance-based interventions (MBI)have been suggested to be a suitable treatment alternative for older adults, as these interventions are easily administered in groups and can be tailored to the patients' level of functioning. The aim of this study was to review existing evidence for the effect and feasibility of MBI for older adults. MBI outcome trials with participants who were 55 years (range: 55 - 88) or older were included in the review. Eight studies were found, of which five were mindfulness-based stress reduction (MBSR) trials for chronic pain, and three were trials of dialectical behaviour therapy (DBT) or mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) for depressive conditions. The MBSR trials demonstrated large effects for pain-acceptance, while showing only small effects for pain-experience. Significantly more chronically depressed recovered using anti-depressants when receiving also DBT treatment. MBCT treatment showed potential for depression relapse prevention. All trials were found feasible for older adults. The reviewed studies suggest promising effects of MBI for older adults. However, so far only few studies have been conducted, all with small and possibly biased samples, and/or without adequate experimental control. Larger controlled trials are needed to assess reliably the effects of MBI for older adults.en_US
dc.description.abstractMindfulness- og aksept-baserte intervensjoner (MBI) har blitt foreslått å egne seg i behandling av eldre, da disse behandlingsformene lett lar seg praktisere i grupper, eller skreddersys den enkeltes behov. Formålet med denne studien var å foreta en litteratur gjennomgang, for å kartlegge om det fantes evidens for egnethet og behandlings-effekt av MBI for eldre. Bare studier som viste behandlings-utfall på mennesker minst 55 år (spenn: 55 - 88) ble inkludert i denne studien. Åtte studier ble funnet, hvorav fem av disse representerte mindfulness-basert stress reduksjon (MBSR) for kronisk smerte, og tre av disse utgjorde dialektisk atferdsterapi (DBT) eller mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) for depressive tilstander. MBSR studiene viste stor effekt på aksept av smerte, men bare liten effekt for smerte-opplevelser. Signifikant flere kronisk deprimerte var i remisjon av de som fikk anti-depressiva kombinert med DBT behandling. MBCT behandling viste et potensial i å forhindre tilbakefall av depresjon. Alle studiene ble vurdert som egnet for eldre. Studiene som ble gjennomgått viste lovende effekt av MBI for eldre. Få studier har derimot blitt utført, med små og trolig mangelfulle utvalg, og/eller med utilstrekkelig eksperimentell kontroll. Det er behov for større kontrollerte studier for å måle hvorvidt MBI har pålitelig behandlings-effekt for eldre.en_US
dc.format.extent293877 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectOlder adultseng
dc.subjectLate-lifeeng
dc.subjectAgingeng
dc.subjectElderlyeng
dc.subjectMindfulnesseng
dc.subjectMeditationeng
dc.subjectMBSReng
dc.subjectMBCTeng
dc.subjectDBTeng
dc.titleMindfulness- and Acceptance-based Treatment for Older Adults: A Literature Revieweng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260eng
fs.subjectcodePSYK300


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel