Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDanielsen, Line Heleneng
dc.date.accessioned2011-09-07T13:32:25Z
dc.date.available2011-09-07T13:32:25Z
dc.date.issued2011-05-16eng
dc.date.submitted2011-05-16eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4974
dc.description.abstractProjekt 0047 var et norsk visningssted som holdt til i Berlin i perioden 2004-2006, før det flyttet til Oslo og byttet navn til 0047. Projekt 0047 var opprinnelig et norsk visningssted norsk kunst og arkitektur som viste utstillinger og prosjekt med unge norske kunstnere, kuratorer og arkitekter i etableringsfasen. Etter hvert utviklet Projekt 0047 seg til å involvere kunst og arkitektur fra hele verden. Projekt 0047 ble etablert av de norske arkitektstudentene Øystein Rø og Espen Røyseland fra Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) mens de var utvekslingsstudenter ved Technische Universität Berlin (TU) i Berlin. Med utgangspunkt i etableringen av Projekt 0047 i Berlin, går oppgaven nærmere inn på hvordan nyutdannede billedkunstnere etablerer seg. Oppgaven går nærmere inn på noen utvalgte utstillinger ved Projekt 0047, og særlig på billedkunstneren Marius Martinussen og kuratorgruppen Rakett, representert av Åse Løvgren. Oppgaven gjør rede for unge norske billedkunstneres levekår og hva slags muligheter og strategier unge norske billedkunstnere tar i bruk for å kunne leve og jobbe som billedkunstnere. For å se nærmere på unge norske billedkunstneres levekår, bruker oppgaven Dag Solhjell og Jon Øiens rapport Billedkunstnernes arbeids- og inntektsforhold i 2006" gjort på grunnlag av den såkalte "Levekårsundersøkelsen" som kom i 2008. Rapporten gir en grundig gjennomgang av de ulike inntektene billedkunstnere kan ha, oppdelt i kunstnerisk inntekt, kunstnerisk tilknyttet inntekt, og ikke-kunstnerisk tilknyttet inntekt. Oppgaven bruker også Dag Solhjells Kunst-Norge. En sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen som gir en grundig innføring i hvordan det norske kunstfeltet er strukturert. Solhjell bruker den franske sosiologen Pierre Bourdieus terminologi for å forklare kunst-Norge, og det er Solhjells tolkning av Bourdieu som blir brukt i denne oppgaven. "Projekt 0047 og unge norske kunstnere i Berlin - muligheter og levekår i etableringsfasen" gjør rede for hvilke økonomiske muligheter billedkunstnere har for å kunne leve av sitt yrke og hvilke arenaer på arbeidsmarkedet de kan få bruk for sin kompetanse som billedkunster. Oppgaven ser nærmere på hvilke billedkunstnere som drar til Berlin, hvorfor de drar og hva de får ut av et opphold i Berlin.en_US
dc.description.abstractProjekt 0047 was a Norwegian exhibition site located in Mitte, Berlin. It was founded in 2004 by two Norwegian students of architecture from Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) in Trondheim while they were exchange students at Technische Universität Berlin. They started by showing works of young up and coming Norwegian artists and architects. As their project developed, Projekt 0047 also started to include curators and a more international approach. This thesis looks closer on some of the artists exhibited at Projekt 0047, especially the Norwegian artist and painter Marius Martinussen and the Norwegian curator group Rakett, represented by Åse Løvgren. Martinussen and Løvgren are used to see what kind of opportunities a young artist has to make a living as an artist in Norway today. To explore the conditions young Norwegian artist are facing, this thesis uses Dag Solhjell and Jon Øiens report Billedkunstnernes arbeids- og inntektsforhold i 2006". This report gives a close view on the different kinds of income an artist can have, and divides it amongst other into artistic income, artistic related income, and non-artistic related income. I have also used Dag Solhjells book Kunst-Norge. En sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen on how the art field in Norway is structured. Solhjell uses the French sociologist Pierre Bourdieu to explain the Norwegian art scene, and it is Solhjells interpretation of Bourdieu that is used to place Projekt 0047, Marius Martinussen and Åse Løvgren into a mapping of the Norwegian artist's opportunities to live and work as an artist. Projekt 0047 and young Norwegian artists in Berlin - possibilities and living conditions in the early stage of establishment" explores the different strategies young artist approaches, how they manage the opportunities they get, and who, how and why young Norwegian artists choose to go to Berlin.en_US
dc.format.extent3038710 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectProjekt 0047nob
dc.subjectMarius Martinussennob
dc.subjectRakettnob
dc.subjectÅse Løvgrennob
dc.titleProjekt 0047 og unge norske kunstnere i Berlin - Muligheter og levekår i etableringsfaseneng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Kunsthistorie
dc.description.localcodeMAHF-KUN
dc.description.localcodeKUN350
dc.subject.nus713203eng
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History of art: 120
fs.subjectcodeKUN350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel