Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolager, Per
dc.contributor.authorNordaker, Sindre
dc.date.accessioned2013-03-18T12:10:47Z
dc.date.available2013-03-18T12:10:47Z
dc.date.issued2012-04-13eng
dc.date.submitted2012-04-13eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6427
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to examine the relationship between interference of working memory and intrusive memories. Several studies show that interference of working memory reduces emotional intensity and vividness of unpleasant mental images. The thesis discusses effects of interference of working memory against theories about development of intrusive memories, and its clinical implications. Theoretically, interference of working memory can explain reductions of sensorial intensity, reduced sensorial coding, and strengthening of conceptual processing. There may be clinical implications regarding interference of working memory and intrusive memories. Interference of working memory may be used as a therapeutic aid" in exposure therapy, or seen as a component in the trauma treatment of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Cautiousness is recommended as meta-studies show that therapeutic methods explain little of the total therapy outcome variance. Given that working memory interference has a positive effect, it is only as a small component of overall PTSD-treatment.en_US
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven var å se på sammenhengen mellom forstyrrelse av arbeidshukommelsen og påtrengende minner. En rekke studier viser at forstyrrelse av arbeidshukommelsen gir reduksjon i emosjonell intensitet og livaktighet av ubehagelige mentale bilder. Oppgaven diskuterer forstyrrelse av arbeidshukommelsen opp mot teorier om utviklingen av påtrengende minner, og hvordan dette kan brukes terapeutisk. Teoretisk sett kan forstyrrelse av arbeidshukommelsen forklare reduksjon i sensorisk intensitet, redusert sensorisk koding, og styrking av meningsdannende prosessering. Til grunn for dette er antagelsen om at traumatiske minner er ufullstendig kodet, eller kodet med en overvekt av sensorisk materiale. Det kan være en sammenheng mellom forstyrrelse av arbeidsminne og påtrengende minner. Forstyrrelsen kan muligens brukes som hjelpemiddel i eksponeringsterapi, eller som en komponent i behandlingsformen «eye movement desensitization and reprocessing» (EMDR). Et fokus på enkeltkomponenter innen terapeutiske metoder bør ses opp mot metastudier på terapi som viser at metodiske faktorer forklarer lite av den totale variansen i et terapiutfall.en_US
dc.format.extent671552 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPTSDeng
dc.subjectEMDReng
dc.subjectArbeidshukommelseeng
dc.subjectArbeidsminneeng
dc.subjectDual representation theoryeng
dc.titleArbeidshukommelse og prosessering av påtrengende minnereng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePSYK300


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel