Show simple item record

dc.contributor.authorKværnhaug, Nils Arne
dc.date.accessioned2013-09-30T11:38:28Z
dc.date.available2013-09-30T11:38:28Z
dc.date.issued2013-04-15eng
dc.date.submitted2013-04-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7326
dc.description.abstractOne of the main goals in the Norwegian government plan to improve mental healthcare was to improve client's impact on their own treatment. A Report from the department of health shows that clients do not feel that this goal is reached. To make changes in therapy, one of the most important factors is the client himself. Klient- og resultatstyrt praksis is developed to put the client in front and utilize his own theory of change in therapy. This paper investigates the effect common factors has in therapy, and how KOR helps the therapist utilize important factors for change. KOR has been implemented in several clinics and shows good results. This paper investigates the development and research on KOR and tries to give a picture of its validity. Research on expertise shows that one of the most important elements to get better is feedback. KOR is a method that can help therapists to get better thru the utilization of key elements in expertise. The preliminary results on KOR research are impressive and it might be that the time is right for therapists to start using feedback in therapy.en_US
dc.description.abstractEt av hovedpunktene i opptrappingsplanen for psykisk helse er at brukermedvirkning er en forutsetning for god kvalitet i psykisk helsevern. Rapporter fra helsedirektoratet viser at klientene mener at målet om å øke brukermedvirkning ikke ble nådd. En av de viktigste faktorene for å oppnå endring i terapi er at klienten opplever at han blir hørt. Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) er utviklet for å sette klienten i førersete med tanke på at klienten selv best vet hva som kan føre til endring i terapi. Oppgaven utforsker hvilken effekt fellesfaktorer har i terapi, og hvordan KOR kan hjelpe terapeuter å nyttiggjøre seg av virksomme faktorer i terapi. KOR er implementert i ulike klinikker med gode resultater. Oppgaven utforsker utvikling av, og forskning på KOR, og forsøker å fastslå validiteten av de resultatene som er oppnådd. I tillegg til å være et middel for å bedre utfall i terapi, kan KOR være et verktøy for terapeuters faglige utvikling. Ekspertiseforskning innen flere domener viser hvordan man utvikler seg best mulig, og tilbakemelding på egne prestasjoner er en viktig faktor. Oppgaven utforsker om KOR er et verktøy terapeuter kan bruke for å utvikle seg som terapeuter. De foreløpige resultatene av forskning på KOR er gode, og det tyder på at tilbakemelding i terapi er noe terapeuter burde begynne med.en_US
dc.format.extent411020 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectKOReng
dc.subjectBrukermedvirkningeng
dc.subjectFellesfaktorereng
dc.subjectProfesjonell utviklingeng
dc.titleEffekten av Klient- og resultatstyrt praksis i terapeutisk arbeid, og for terapeuters profesjonelle utvikling. En teoretisk oppgaveeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record