Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerntsen, Solveig Helene Åsheim
dc.contributor.authorChristensen, Anders Øvsthus
dc.date.accessioned2014-02-10T08:56:53Z
dc.date.available2014-02-10T08:56:53Z
dc.date.issued2013-11-19eng
dc.date.submitted2013-11-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7772
dc.description.abstractThis study aimed at exploring patients' pre- treatment characteristics predicting the outcome of a guided Internet-based cognitive behavioral therapy (ICBT) program for social anxiety disorder (SAD). The participants' (N=37, 37% female; Mean age = 25.62, SD = 5.83) self-reported level of social anxiety, depression, and interpersonal problems, together with clinicians' ratings of symptom severity was obtained before and after treatment. Possible predictors were collected through pre- treatment surveys, and included socio- demographics, illness- and treatment history, expectations about what will help, comorbidity, sleeping problems, present level of functioning, social support, life events, and self-efficacy. Higher levels of social support predicted better treatment outcome for the primary outcome measures of social anxiety disorder. We also found that preferring to learn new things about one-self, and self-efficacy related to social support to do the self-help tasks in the modules, predicted better interpersonal functioning after treatment. None of the predictors included in the present analyses could predict change in Beck Depression Inventory (BDI) scores. Social support appears to play a central role in predicting a positive outcome of ICBT for SAD.en_US
dc.description.abstractStudiens formål var utforsking av pasient-faktorer som kan predikere utfall av internettbasert kognitiv atferdsterapi (ICBT) for personer med sosial angst. Deltakernes (N = 37, kvinner 43 %) selvrapporterte nivå av sosial angst, depresjon, og interpersonlige problemer, samt klinikernes vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad ble kartlagt før og etter behandling. Mulige prediktorer ble kartlagt ved utfylling av selvrapporterings-skjema ved behandlingsstart, og omfattet sosiodemografi, sykdoms- og behandlingshistorie, hva en forventer vil hjelpe, komorbiditet, søvnvansker, nåværende funksjonsnivå, sosial støtte, livshendelser, og mestringstro/self-efficacy. Det ble funnet at høyere grad av sosial støtte predikerte økt symptomlette av sosial angst. I tillegg var et ønske om å lære nye ting om seg selv, og en mestringstro på at en kan utløse sosial støtte, prediktorer for bedre interpersonlig fungering. Dette indikerer at sosial støtte kan være en viktig prediktor, og at tiltak for å styrke denne støtten vil kunne øke behandlingseffekten av ICBT for sosial angst. Grunnet metodologiske begrensinger bør studien replikeres.en_US
dc.format.extent611982 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSADeng
dc.subjectCBTeng
dc.subjectGuided self-helpeng
dc.subjectInternet-delivered cognitive behavioral therapyeng
dc.subjectSocial anxiety disordereng
dc.subjectPredictors of outcomeeng
dc.titleInternet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder: Predictors of Outcomeeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePSYK300


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel