Show simple item record

dc.contributor.authorDørum, Henrik Handaleng
dc.date.accessioned2014-08-27T10:10:41Z
dc.date.available2014-08-27T10:10:41Z
dc.date.issued2014-06-01eng
dc.date.submitted2014-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8363
dc.description.abstractUniversitetet i Bergen ble i år 2014 i samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard og Havforskningsinstituttet tildelt ett av tre nye sentre for fremragende utdanning med konseptet «Centre for Excellence in Biology Education» (BioCEED). BioCEED planlegger å gjennomføre en undervisningsreform, med overgang til lærende-sentrert utdanning, der fokus er på individets ansvar for å lære, deriblant selvregulering. I lys av denne tildelingen er det høyaktuelt å se på biologistudenters syn på egen motivasjon og læring. Denne oppgaven er en del av strategien for å kartlegge læring og motivasjon blant biologistudenter. Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke om det finnes sammenhenger mellom biologistudenters motivasjon, læringsstrategier og bruk av studieteknikker, og om det finnes sammenhenger mellom trivsel, metodebruk og plan for studiene. Spørreundersøkelsen Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), en selvrapporteringsundersøkelse, ble tilpasset dette formålet. Denne undersøkelsen inneholder utsagn om både motivasjon og læringsstrategier. Det ble gjennomført en faktoranalyse av utsagnene i undersøkelsen for å vurdere reliabilitet. Sumscore, gjennomsnittverdier og korrelasjoner ble brukt for å vurdere betydningen av faktorene. Biologistudentene som deltok i undersøkelsen vurderte indre og ytre verdi høyt, eller med andre ord at biologifagene både oppfattes som interessante og nyttige. Studentene indikerte evne og vilje til å tilegne seg kunnskap, også når materialet oppfattes som vanskelig eller lite interessant. Selvstendig lesing før eksamen ble vurdert til å være den viktigste arbeidsmetoden, men særegne metoder innen biologien som lab- og feltarbeid ble også vurdert høyt. Som en kontrast ble gjensidig læring og oppsøking av hjelp ble vurdert som mindre viktig. Faktorer som omhandlet ulike aspekter av motivasjon korrelerte sterkt med hverandre, og hadde også klare korrelasjoner med selvregulering. Undersøkelsen hadde en lav responsrate, som medfører at vurderingene er gjort på begrenset grunnlag. Resultatene er sammenlignet med tilsvarende forskning, med den konklusjon at resultatene virker troverdige og representative for biologistudenter. Det anbefales at fremtidige undersøkelser ser på spesifikke læringssituasjoner, som feltarbeid og kollokviegrupper. Dette bør inkludere andre metoder enn selvrapportering: observasjon av reelle læringssituasjoner kan gi nyttig innsikt. Fremtidige studier kan også med fordel undersøke ulike grupperinger, som mann/kvinne, ung/gammel, studert kort/studert lenge, for å undersøke om det forekommer ulike trender.en_US
dc.format.extent2266510 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectLæringsstrategiereng
dc.subjectMotivasjoneng
dc.subjectBioCEEDeng
dc.subjectStudentereng
dc.subjectBiologididaktikknob
dc.subjectMotivasjonnob
dc.subjectStudenternob
dc.titleMotivert for å lære -en studie av biologistudenters syn på egen læringen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i MAMN-BIOFIFOen_US
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.description.localcodeBIO399K
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c007272
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c011445
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c009869
dc.subject.nus751999eng
fs.subjectcodeBIO399K


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record