• Norsk på yrkesfag. Å ri to hestar 

      Amundsen, Trude (Master thesis, 2015-05-15)
      Formålet med oppgåva er å undersøke korleis læreplanen i norsk på yrkesfaglege utdanningsprogram står i forhold til ei yrkesretting av faget. I 2010 vart det i forskrift til opplæringslova §1-3 lagt til at opplæringa i ...