• Nils Kjær - rara avis? Stilanalyse av noen utvalgte essay av Nils Kjær 

      Bernhardt, Pernille Brastad (Master thesis, 2014-05-14)
      Denne avhandlingen er en studie av stilistikken i tekstene «Vinterland» 1905/06, «Brekkestøbreve I» 1912 og «Sjølisproget» 1917 av forfatteren Nils Kjær (1870-1924) for å kaste lys over uttrykket om forfatteren som rara ...