• Det nye regiteatret i ljos av samspelet mellom norsk og tysk tradisjon 

   Gjefsen, Ragnhild (Master thesis, 2012-05-15)
   Denne masteroppgåva forsøker å sette det nye regiteatret i perspektiv, gjennom å sjå på utviklinga av moderne regiteater i Noreg og Tyskland. Eg vil sjå på korleis tysk tradisjon har påverka det norske regiteatret gjennom ...
  • Ei tverrfagleg tilnærming til scenespråk 

   Gjefsen, Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article explores a possible methodological framework for investigating verbal theatre language. Using an interdisciplinary approach, combining theatre studies with sociolinguistics, it is possible to increase knowledge ...