• Vegen inn i språket. Om integrering av nyord i islandsk 

      Haugum, Ida (Master thesis, 2016-09-01)
      Nye samfunnstilhøve og ny teknologi krev nye nemningar. Medan mange språksamfunn løyser trongen til nye ord gjennom å låna frå kvarandre, har heimleg nyorddanning vore den rådande norma i islandsk. I denne oppgåva undersøker ...