• "Me vil finna meininga viss me skal bry oss om eit dikt" 

      Kaldestad, Maria Alfsvåg (Master thesis, 2021-06-02)
      Føremålet med denne studien er å undersøka korleis fem avgangselevar tolkar diktet «Det ror og ror» (1949) av Tarjei Vesaas. Studien søker innsikt i korleis elevane tolkar saman i ein litterær samtale, kva lesemåtar elevane ...