• Foranstilt og etterstilt possessiv i bokmål 

      Raade, Ole Alexander (Master thesis, 2022-02-01)
      I denne masteroppgaven har jeg undersøkt fordelingen av foran- og etterstilte possessiver i bokmål med hensyn til substantivfrasens struktur, substantivets semantikk og tekstsjangeren. I norsk er det mulig å bruke possessivet ...