• Oceanen og Imperiet. En lesning av Göran Sonnevis Oceanen. 

      Raavand, Lars Haga (Master thesis, 2014-05-15)
      Denne lesningen av Oceanen er sentrert rundt oceanen som motiv, er en undersøkelse av hva oceanen er og hva som finnes i det. Samtidig vil det være en undersøkelse av oceanens motsats, imperiet. Det politiske og det poetiske ...