• Kampen om metaforen. Forskningens dynamikk og elevens blikk 

      Ulvestad, Roar (Master thesis, 2014-05-08)
      Tema for denne oppgaven er metafor og metaforforståelse. Med introduksjonen og utviklingen av kognitiv metaforteori (KMT) og de ulike tilnærmingene innenfor denne nye forskningstradisjonen har metaforforskningen gjennomgått ...