• Nihilistiske visjoner 

      Yven, Steinar Mæland (Master thesis, 2016-05-17)
      Oppgaven ser nærmere på nihilisme som filosofisk fenomen og undersøker de destruktive så vel som de konstruktive siden ved nihilismen. Med utgangspunkt i den samme nihilistiske visjonen - verdens totale meningsløshet - ...