• Frå simulasjonar til skytespel Ei analyse av jenter og gutar sine preferansar i dataspel 

   Hommedal, Silje Hole (Master thesis, 2006)
   I dette forskingsprosjektet forsøker eg å finne ut kva preferansar jenter og gutar har i dataspel, om dei liker mykje av dei same elementa eller om dei har ulike preferansar i element i dataspel. Formålet med denne oppgåva ...
  • "Spillsnakk" - Dataspillsamtalen som sjanger 

   Staaby, Tobias (Master thesis, 2011-05-13)
   Denne oppgaven er et forsøk på å undersøke dataspillsamtalen som sosiolingvistisk sjanger. I oppgaven benyttes teori om sjangeranalyse så vel som samtaleanalyse til å kaste lys over en sjanger som stort sett har stått ...