• Gatas Tekstur - Dolks relasjonelle billedkultur 

      Myklebust, Linda (Master thesis, 2008-05-15)
      Oppgaven handler om gatekunstneren Dolks billedunivers i Bergen, hans sjablongverks avhengighetsforhold til den urbane veggen, og det offentlige rommets betydning for dette relasjonelle visuelle uttrykket.