• Mellomnavn i Norge og Danmark, oppfølging av artikkel i NN 35 (2018) 

      Utne, Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      The article «Mellemnavnet i Danmark og Norge» (‘The middlename in Denmark and Norway’) by Lars-Jakob Harding Kællerødin Namn og Nemne vol. 35 contains incorrect information aboutmiddle names in the Norwegian Acts of Personal ...