• Det nye regiteatret i ljos av samspelet mellom norsk og tysk tradisjon 

      Gjefsen, Ragnhild (Master thesis, 2012-05-15)
      Denne masteroppgåva forsøker å sette det nye regiteatret i perspektiv, gjennom å sjå på utviklinga av moderne regiteater i Noreg og Tyskland. Eg vil sjå på korleis tysk tradisjon har påverka det norske regiteatret gjennom ...